Wat is de betekenis van : " de BIG wet "?

betekenis van woord wet BIG

Weet jij het antwoord?

/2500

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_op_de_ber...

Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.

Hier is heel veel over te vinden als je het alleen al in Google intikt. Zie bron.

Bronnen:
http://www.google.nl/#hl=nl&source=hp&q=we...

De betekenis is letterlijk "Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg". De Wet BIG De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. De wet spitst zich toe op de individuele gezondheidszorg: zorg die rechtstreeks is gericht op een persoon. De belangrijkste doelstelling van de Wet BIG is het scheppen van voorwaarden voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. Daarom staan er in de wet bepalingen over zaken als titelbescherming, registratie, voorbehouden handelingen en tuchtrecht.

Bronnen:
http://www.bigregister.nl/

Aangezien de betekenis van BIG al gegeven is wil ik aanvullen dat het vooral gaat om de registratie van medewerkers in de gezondheidszorg zoals artsen en verpleegkundigen. Deze medewerkers moeten zich kwalificeren en gekwalificeerd blijven door uitoefening van beroep en scholing. Een verpleegkundige die na de opleiding voor de kinderen heeft gezorgd en verder niets in het vak heeft gedaan zal niet langer BIG geregistreerd staan en zal eerst haar kwalificaties moeten aantonen voor ze aan de slag kan gaan. Iemand die aan de slag gaat in de gezondheidszorg moet ook BIG geregistreerd zijn. Zodoende zorgt de uitoefening van de wet ervoor dat medisch personeel ook echt competent is en blijft. Toegevoegd na 4 minuten: Informatie over de wet: De Wet BIG is een zogenaamde raam- of kaderwet. Dit houdt in dat veel artikelen nog moeten worden ingevuld. Dit gebeurt via een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), een versnelde vorm van wetgeving waarbij de maatregel niet eerst door de Tweede en de Eerste Kamer hoeft te worden behandeld. Voor het adviseren van de minister over de uitvoering van de Wet BIG, is een Raad op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Raad BIG) ingesteld. Deze raad adviseert de minister over de zaken die nog moeten worden ingevuld, en over eventuele wijziging van artikelen in de wet. De wet bepaalt dat de Raad BIG, voordat zij advies uitbrengt, de representatieve organisaties van beroepsbeoefenaren, representatieve organisaties van opleidingsinstellingen en organisaties die de belangen van de patiënten behartigen om advies moet vragen. De Wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren. Het verbod op de uitoefening van de geneeskunst is nu gewijzigd waardoor nu in principe iedereen geneeskundige handelingen mag uitvoeren. De wet omschrijft wel een aantal voorbehouden handelingen, die indien deze ondeskundig worden uitgevoerd, schade aan de patiënt kunnen toebrengen. Deze voorbehouden handelingen mogen alleen door de door de wet benoemde bevoegde beroepsbeoefenaren worden uitgevoerd. . De meest in het oog springende bepalingen in de Wet BIG gaan over: *Titelbescherming en registratie *Regeling van specialismen *Voorbehouden handelingen *Tuchtrecht *Opleidingstitelbescherming *Strafbepalingen (zie Tuchtrecht) De beroepen die in de Wet BIG worden genoemd zijn: arts tandarts apotheker klinisch psycholoog psychotherapeut fysiotherapeut verloskundige verpleegkundige

Bronnen:
http://www.bigregister.nl/overbigregister/
Mijn vrouw is verpleegkundige en BIG geregistreerd

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100