mag je zomaar bij iemand naar binnen lopen als de buitendeur openstaat

er lopen een aantal collega's rond bij mij op de afdeling die beweren als je de buiten deur voordeur en of achterdeur open heb staan mensen gewoon naar binnen mogen komen zonder toestemming van de bewoner van het huis toestemming klopt dat?? of is het huisvredebreuk als ze bij je privé naar binnen komen zonder toestemming als je voordeur en of achterdeur open staat

Weet jij het antwoord?

/2500

Alleen als er een bordje bij de betreffende deur staat met de tekst: Iedereen van harte welkom. Je haalt zo iets toch niet in je hoofd, om onuitgenodigd naar binnen te lopen?

je mag zeker niet zomaar bij iemand binnen lopen als de deur openstaat, dat valt zeker onder de noemer huisvredebreuk, er bestaat altijd een bel aan de deur waar je eerst even mag aanbellen en anders kloppen en roepen tot de bewoner je toestemming geeft om binnen te komen. krijg je geen gehoor mag je het pand niet betreden op eigen houtje daar kan de bewoner aangifte van doen

Dat is cultuurgebonden. In Nederland is het sowieso 'not done' om zomaar ergens binnen te lopen, al staat de deur open. Maar in vele andere culturen wordt het juist als beledigend beschouwt als je buiten blijft staan: 'Staat mijn huis je soms niet aan, dat je niet binnen wilt komen?' Kortom: Het hangt van je cultuur en de plaatselijke gebruiken af. Ikzelf loop bij bekenden even tot de (geopende) deur, en roep dan even 'goed volk!'. Dan hoor ik vanzelf wel of ik binnen kan lopen of niet. En dat geld bij mij thuis ook.

Het is huisvredebreuk en het heet insluiping. Ook dat is strafbaar. Je ziet het veel in de zomer: mensen gaan weg, laten een raam openstaan, en als ze terugkomen zijn er spullen gestolen. Dat is dan geen inbraak (want daarvoor moet er daadwerkelijk 'braak' hebben plaatsgevonden, het kapotmaken van een slot of ruit), maar insluiping (want zonder uitnodiging en/of toestemming van de rechtmatige eigenaar in het huis/besloten erf). Dus je collega's hebben ongelijk.

Al staat de deur open, dat kan voor de frisse lucht zijn, dan blijft jouw kantoor jouw territorium. Om daar binnen te treden is jouw toestemming nodig. Men moet dus even vragen: mag ik binnenkomen, of op de deur kloppen, en dan met een vraag binnenstappen (het is wel werkruimte, dus je moet toegankelijk zijn). Zomaar binnenlopen, wordt in Nederland over het algemeen, als onfatsoenlijk gezien.

Als je moet breken om binnen te komen, is het inbraak. Als je binnen kunt komen zonder te breken, maar je hebt geen toestemming, dan is het huisvredebreuk. Beide zijn strafbaar. Je collega's beweren dus onzin. Je mag absoluut niet andermans huis zonder toestemming binnen lopen alleen omdat de voordeur open staat. Een voordeur die open staat, heeft dezelfde status als een raam dat open staat; het maakt het wel makkelijker om binnen te komen, maar daarmee niet automatisch legaal. Toegevoegd na 1 dag: Ik begrijp dat dit geen hypothetische kwestie is, maar iets dat jou echt overkomt. Ik pak nog even de wet erbij: "Titel V Misdrijven tegen de openbare orde Artikel 138 1.Hij die in de woning of het besloten lokaal of erf, bij een ander in gebruik, wederrechtelijk binnendringt of, wederrechtelijk aldaar vertoevende, zich niet op de vordering van of vanwege de rechthebbende aanstonds verwijdert, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. 2.Hij die zich de toegang heeft verschaft door middel van braak of inklimming, van valse sleutels, van een valse order of een vals kostuum, of die, zonder voorkennis van de rechthebbende en anders dan ten gevolge van vergissing binnengekomen, aldaar wordt aangetroffen in de voor de nachtrust bestemde tijd, wordt geacht te zijn binnengedrongen. 3.Indien hij bedreigingen uit of zich bedient van middelen geschikt om vrees aan te jagen, wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie. 4.De in het eerste en derde lid bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien twee of meer verenigde personen het misdrijf plegen." Ze zijn dus strafbaar als ze zonder toestemming je huis in komen, maar ook als ze zonder toestemming in je tuin komen. Als ze er in eerste instantie met toestemming waren, moeten ze alsnog vertrekken zodra je het vraagt. Wat betreft het wasgoed: dat is van jou. Iemand die het wegneemt, is schuldig aan diefstal: "Artikel 310 Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie." Wat die mensen ook beweren, voor dit soort dingen kun je gewoon de politie bellen en aangifte doen!

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/Twee...
http://wetten.overheid.nl/zoeken_op/BWBR00...

Het ongenood betreden van andermans woning is niet toegestaan en wordt ook bestraft als inbraak of insluiping. Zelfs het betreden van iemands grond is al strafbaar als daar tenminste op een voor de betreder duidelijke plaats een bordje 'verboden toegang ingevolge art. 461 wetboek van Strafrecht is geplaatst.. Uit dit laatste punt blijkt reeds dat wanneer dit reeds voor gronden geldt..dat zeer zeker ook voor woningen het geval moet zijn. De wet kent echter strafuitsluitingsgronden. Bijvoorbeeld als er brand is en vermoed wordt dat er zich mensen of dieren in een pand bevinden. In dàt geval mag de brandende woning wèl betreden worden. Groet, Ton

als je binnen komen kunt door bv gewn de klink naa beneden te doen mag je van de wet binnen treden in een huis bij een tuin met hek mag dit echter niet fatsoelijk is dit echter niet maar van de wet mag het

Voor zover ik weet is, als je de desbetreffende persoon geen toestemming geeft om binnen te komen pleegt die persoon huisvredebreuk, een voor- of achterdeur open hebben is mijns inziens niet automatisch toestemming geven dat je binnen mag komen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100