Mag iemand zijn kinderen die niet naar hem omkijken onterven?

de kinderen zijn nu volwassen
vroeger had hun moeder onwaarheden verteld
toen ze opgegroeid waren hebben ze pa nooit naar zijn versie gevraagd
pa bezit nogal wat. mag hij die aan mij zijn tweede vrouw achterlaten
ik heb hem niet opgehitst.
en what about kindsdeel en legitime portie?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Geachte mevrouw. Ik sta aan de andere kant van de lijk, recentelijk heb ik mijn vader ten grave moeten dragen. Als enige keek ik WEL naar hem om na een zeer pijnlijke scheiding. Hij is onlangs overleden men een negatieve nalatenschap. Ik heb me erg voor hem ingezet, net als mijn vrouw. Het verdriet over hoe alles gegaan is EN de nasleep van de dramatische nalatenschap hebben ons als gezin er een nachtmerrie bij bezorgd. Waarom vertel ik dat: Kinderen kunnen zo geindoctrineerd en getraumatiseerd worden door hun moeder, dat ze mogelijk domweg geen raad met de situatie weten. Vooral als hun moeder nog leeft, kan het zijn dat ze de kinderen (ofschoon volwassen) zo via de list der loyaliteit aan zich gebonden heeft dat de kinderen daar zelf niet los van kunnen komen. U kunt het op de erfeniskwestie gooien maar ik weet uit ervaring dat een HERSTEL tussen Vader en kinderen veel meer oplevert dan het kost, wellicht ook voor u zelf. Verdriet, pijn maar vooral de vreugde van herstel en rechtdoen is met geen geld te betalen. Wat heeft u aan ongeluk, geld maakt NIET gelukkig. Zeker niet als dat betekent dat de kinderen pijn ondergaan door manipulatie en onttrekking van hun vader en als hij overleden is nog eens een familierel waar niemand, op de advocaten en notaris beter van wordt. Het lijkt mij dat u van uw man houdt, de miskenning veroorzaakt door zijn ex-vrouw via zijn kinderen vernietigt veel in een mens , zeker als haat via zijn kinderen uitgeoefend wordt, door misleiding ontstaan. Een herstel, waarbij recht kan geschieden (ruim) voor overlijden, overstijgt de waarde van een erfenis vele malen en kan zelfs door geluk het leven verlengen. Onterving zou gezien kunnen worden dat hun moeder gelijk had, wat naar ik begrijp NIET zo is. Uw man leeft deels via zijn kinderen voort, zou er alsnog een goede verstandhouding kunnen ontstaan tussen uw man en zijn kinderen, mede geinitieerd door u, dan laat u zien dat u een edele persoon bent en u contact kunt houden met zijn kinderen. Ze zullen beseffen dat als hun vader een vrouw met deze karaktereigenschappen verkoos boven hun moeder, de kinderen gaan beseffen hun moeder niet het belang van haar kinderen voor ogen had. Naar ik begrepen heb zijn de mensen die elkaar vinden kunnen, nog in leven. Geluk kan ontstaan door goed te doen, daar kan geen erfdeel (groot of kleiner) tegen op. Niets is beledigend bedoeld, ook niet als dat zo lijkt. Ik wens u wijsheid EN geluk.

Ja je kunt een kind onterven. Het kind maakt dan nog wel aanspraak op de legitieme portie (een kleiner deel van wat het kind anders zou hebben gekregen).

Ha, die Haydy; Er bestaan wel mogelijkheden om echtgenoten en eigen kinderen deels te onterven, maar dat betekent nooit dat zij niets zullen krijgen. Het erfdeel is voor hun wettelijk vastgelegd. Zie linkje.

Sterker nog : al kijken die kinderen dagelijks naar hem om, dan nóg kan hij ze per testament onterven, behalve het door de wet voorgeschreven kindsdeel, dat bij zijn overlijden éérst uitgekeerd moet worden aan de kinderen. Het is zuur maar waar : je mag je vermogen nalaten aan wie je wilt.....Of in jouw geval : gunstig, maar waar.... Informeer tijdig, wat dit kindsdeel is, zodat je niet bijv. het huis moet verkopen, om die kinderen die wettelijke erfenis te kunnen geven. Nu kan hij het misschien zo voor je regelen, dat dit geld ergens apart staat, zodat jij daar verder geen omkijken naar hebt.

De legitieme portie is de helft van het kindsdeel. Het kindsdeel is (mits jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd) De helft van zijn nalatenschap, gedeeld door het aantal kinderen +1. Want jij krijgt zelf dan ook een kindsdeel. Dus bv 2 kinderen: jij krijgt de helf plus een zesde van het totaal. De twee kinderen krijgen ieder een zesde deel van het totaal. Worden ze onterf, dan krijgen die kinderen nog ieder een twaalfde van het totaal. Maar je zult zien, die kinderen zullen nog wel een keer opdagen.

Als hij getrouwd is zal de vrouw alles erven, kinderen hebben recht op hun kindsdeel, maar kunnen dit pas opeisen ná het overlijden van zijn vrouw. Het erfrecht is in 2002 flink verandert in dit opzicht. Dus als hij getrouwd is, dan kunnen de kinderen geen aanspraak meer doen op hun kindsdeel zoals dat vroeger kon. Voor de duidelijkheid kan je altijd beter naar een notaris om alles vast te leggen. Toegevoegd na 16 minuten: Met 'getrouwd' bedoel ik 'in gemeenschap van goederen' of een samenlevings contract of iets dergelijks.

Legitieme portie Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie. Deze legitieme portie kan alleen uit geld bestaan. Het onterfde kind heeft geen recht op goederen uit de erfenis (hij kan er dus niet met de Friese staartklok vandoor). Het onterfde kind wordt door een beroep op zijn legitieme portie ook geen erfgenaam. Als de wettelijke verdeling van toepassing is (dat betekent dat alles uit de erfenis eerst naar de echtgenoot gaat die nog wel leeft), is deze geldvordering van het onterfde kind dat een beroep op zijn legitieme portie doet, pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Wilsrechten Wat gebeurt er als de langstlevende ouder opnieuw wil trouwen? Als de langstlevende ouder opnieuw wil trouwen, kan dit een probleem zijn voor de kinderen uit het eerste huwelijk. Hun deel van de erfenis is bij hun vader of moeder, en als die vervolgens overlijdt, is het bij hun stiefvader of stiefmoeder, en als die besluit ook te hertrouwen, dan kan het erg lang duren voordat het vermogen waarop de kinderen een vordering hebben bij hen terecht komt. Om dit te voorkomen heeft de wet aan kinderen wilsrechten gegeven. Wat zijn wilsrechten? Wilsrechten kunnen door de kinderen worden ingeroepen op het moment dat de langstlevende ouder zegt dat hij weer wil trouwen. Door het inroepen van het wilsrecht krijgen de kinderen goederen ter waarde van hun vordering op de langstlevende ouder, in eigendom. De langstlevende ouder houdt wel het recht op het vruchtgebruik van de goederen, dit wil zeggen dat de langstlevende ouder het recht van gebruik van de goederen houdt. De kinderen hebben nog niks aan hun verkregen eigendom. Het eigendom noem je dan bloot eigendom. Wel kun je op deze manier voorkomen dat de langstlevende ouder de goederen opmaakt of dat de stiefouder het bij het overlijden van de langstlevende ouder in zijn of haar bezit krijgt. Het recht van vruchtgebruik eindigt bij het overlijden van de langstlevende ouder, waardoor het eigendom van de kinderen een volledig eigendom wordt. Wanneer mag je wilsrechten inroepen? Als de kinderen bij het hertrouwen van de langstlevende ouder geen wilsrecht hebben uitgeoefend, krijgen ze bij het overlijden van de ouder een nieuwe kans. Want als hun vader of moeder overlijdt, mogen ze op dat moment uitbetaling van hun vordering vragen.

Het klopt inderdaad dat je je kinderen wel kunt onterven, maar dat zij altijd recht hebben op hun kindsdeel.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100