Is het strafbaar om mensen op basis van een beperking uit te sluiten?

Ter specificatie, het gaat om een functie binnen het vrijwilligerswerk die jaren is vervuld en plotseling is beëindigd. In het begin werd de beperking niet genoemd als reden, maar dit is later bij andere gesprekken wel naar boven gekomen. De functieontheffing in kwestie is al eerder "onrechtsmatig" verklaard door een commissie en door de processen die daarbij zijn komen kijken is naar buiten gekomen dat de beperking degelijk wel een reden zijn geweest. Hier zijn schriftelijke bewijzen van.

Kunnen er boetes opgelegd worden en in welke prijsklasse?

Weet jij het antwoord?

/2500

Er is in elk geval een discriminatieverbod. Maar er mag wel onderscheid gemaakt worden als het gaat om de bescherming van de grondrechten van anderen. Nee, dit valt niet onder het strafrecht. Aan de taken die vrijwilligers uitvoeren stelt de wet geen grenzen. Maar wél aan de kwaliteit en veiligheid ervan. Of je iemand voor een bepaalde taak mag inzetten, hangt af van de vraag of de vrijwilliger daarvoor over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat wel dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte [zie https://wetten.overheid.nl/BWBR0014915/ ] biedt bescherming aan mensen die gediscrimineerd worden op grond van een handicap of een chronische ziekte. Alle langdurige lichamelijke, verstandelijke en psychische beperkingen vallen onder deze wet. Je kunt een beroep doen op deze wet als er sprake is van discriminatie op het terrein van arbeid, ook wanneer het gaat om bijvoorbeeld bejegening, werving en selectie, arbeidsvoorwaarden, promotie en ontslag aangaande vrijwilligerswerk. Iedereen die zich ongelijk behandeld voelt, kan bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) een klacht indienen. Dat kan via https://klachtenformulier.mensenrechten.nl/#/. De CGB beoordeelt of er inderdaad in strijd met de wet is gehandeld. Als dat het geval blijkt dan kan er een openbare zitting plaatsvinden. Het College mag echter geen straffen of boetes opleggen. Maar uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de oordelen van het College wel door de betreffende partijen wordt opgevolgd. Ook kunnen deze uitspraken helpen bij eventuele vervolgprocedures.

Bronnen:
https://mensenrechten.nl/nl/gelijkebehande...
https://www.dezaak.nl/management/personeel...
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100