Wegen geseponeerde aantekeningen mee bij een VOG-aanvraag?

als je een zaak/zaken hebt gehad die zijn geseponeerd, ben je niet van vrijgesproken maar ook niet veroordeeld, krijg je dan wel een strafblad/aantekening dat mee kan wegen tijdens een beoordeling voor een VOG?

Weet jij het antwoord?

/2500

"Met welke gegevens wordt rekening gehouden? Bij de beoordeling van een aanvraag van een VOG wordt rekening gehouden met alle gegevens die op de justitiële documentatie (strafblad) staan. Daaronder zijn begrepen veroordelingen, maar ook schikkingen, openstaande zaken en sepots. Ook mag men politiegegevens raadplegen en kan men informatie inwinnen bij het Openbaar Ministerie en de reclassering. Alleen met vrijspraken mag geen rekening worden gehouden. Voor een sepot moet het overigens gaan om een voorwaardelijk sepot of om een beleidssepot. Een technisch sepot wordt niet meegenomen. Van een technisch sepot is sprake als er bijvoorbeeld te weinig bewijs was om u te vervolgen of wanneer u ten onrechte als verdachte was aangemerkt."

Met strafblad (de vroegere en nog steeds ten onrechte gebruikte term) wordt tegenwoordig het uittreksel uit de justitiële documentatie bedoeld en bevat meer dan alleen een registratie van misdrijven en bepaalde overtredingen.De beheerder van dit uittreksel is de Justitiële Informatiedienst. Bij het vroegere strafblad ging het hoofdzakelijk om veroordelingen, tegenwoordig worden ook de feiten waarvoor men is vrijgesproken geregistreerd. Ook sepots worden in bepaalde gevallen geregistreerd in het uittreksel. Het is dus geen overzicht van alleen geregistreerde strafbare feiten. Wat wel en niet in dit uittreksel komt te staan is geregeld in de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en het in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens In Nederland is er behalve dit uittreksel nog een apart Justitieel Documentatieregister waarin alle strafvorderlijke gegevens zijn geregistreerd. Welke strafbare feiten wel en niet voor registratie in aanmerking komen is na te lezen in het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Een beleidssepot is een voorwaardelijk sepot en kan alleen toegepast worden wanneer er voldoende wettig en overtuigend bewijs bestaat. Het kan worden toegepast wanneer een veroordeling wel mogelijk is, maar vervolging toch niet wenselijk is. Dat kan bijvoorbeeld wanneer de verdachte al genoeg is geschrokken van alle juridische perikelen rondom zijn persoon of de verdachte al anders is gestraft, bijvoorbeeld doordat hij is ontslagen. Het zal voornamelijk het geval zijn bij lichtere feiten. Hoe ernstiger het feit, hoe kleiner de kans dat vervolging niet plaatsvindt door een beleidssepot. Aan een beleidssepot kunnen op grond van artikel 167 lid 2 Wetboek van strafvordering voorwaarden worden verbonden. Dat betekent dat de vervolging onder bepaalde voorwaarden – meestal de voorwaarde dat de verdachte geen strafbare feiten meer pleegt binnen een bepaalde periode – wordt uitgesteld. Wanneer de zaak uiteindelijk met een beleidssepot wordt geseponeerd, betekent dit dat als de verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht geen schadevergoeding rijgt voor deze tijd en evenmin vergoeding van de door hem gemaakte advocaatkosten. Een registratie van een beleidssepot kan zeker reden of aanleiding zijn voor de screeningsautoriteit van Dienst Justis geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te verlenen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100