Als je mobiele telefoon wordt ingenomen door een school, kun je dan verplichten dat de accessoires worden teruggegeven?

Stel je voor: je mobiele telefoon wordt door je school ingenomen, omdat je 'm volgens het reglement niet mag gebruiken. Eigen schuld, dikke bult. Maar er staat in het reglement: "Bij ongeoorloofd gebruik van je mobiele toestel zal deze worden ingenomen." Ze hebben het hier nadrukkelijk over het toestel, en niet over accessoires (zoals de SIM-kaart, het hoesje en het pennetje). Mijn vraag is: kun je -wettelijk gezien- je accessoires terugeisen, omdat ze het specifiek over het toestel hebben? En dus het apparaat op zich?

Weet jij het antwoord?

/2500

Lijkt me niet. Als in het spraakgebruik gesproken wordt van een mobiele telefoon dan wordt daarmee het apparaat-met-alles-erop-en-eraan bedoeld. Dat ding dien je dan af te geven. Als je het over een auto hebt, bedoel je ook het voertuig-met-alles-erop-en-eraan. Als de politie die auto in beslag neemt, mag je ook niet eerst de stoelhoezen, de geluidsinstallatie en het motorblok eruit verwijderen. Gezond verstand, zo noemen we dat. (Iets met redelijkheid en billijkheid, 'naar algemene opvatting' enz.)

Nee, de wet zegt daar niets over. Je moet je gewoon aan de regels houden. De school heeft recht om te handelen naar hun goed vinden. Bevalt jou dat niet zal je een andere school moeten zoeken. En vertel daar dan maar de reden van je wissel. Dan ben jij niet welkom.

De wet zegt niets over dit soort schoolregels (simkaart er uit halen) maar er is wel iets anders aan de hand. Scholen mogen eigenlijk geen mobiel langer dan de dag zelf houden, dus gedurende een nacht en korter dan dat heb je ook geen simkaart nodig. De regels omtrent het gebruik van mobieltjes zullen worden vastgelegd een mogelijk schoolreglement of leerlingenstatuut. Ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het schoolreglement heeft de medezeggenschapsraad (MR) een instemmingsbevoegdheid (artikel 10 c Wet medezeggenschap op scholen). Ten aanzien van de vaststelling of wijziging van het leerlingenstatuut heeft de ouder/leerlinggeleding van de MR een instemmingsbevoegdheid (artikel 13 e Wms). Bij de beoordeling van een voorstel tot wijziging van het schoolreglement of het leerlingenstatuut op het gebied sancties bij ongeoorloofd gebruik van mobieltjes, doet de MR er verstandig aan rekening te houden met uitspraak 08.035 d.d. 20 augustus 2008 van de Landelijke Klachtencommissie onderwijs. Hieronder is een deel van de uitspraak gekopieerd. “De Commissie is van oordeel dat wanneer een mobiele telefoon door een leerling in strijd met de schoolregels wordt gebruikt, deze door medewerkers van de school mag worden ingenomen. De mobiele telefoon is echter een belangrijk communicatiemiddel dat voor ouders reden kan vormen hun kind zelfstandig van en naar school te laten gaan, deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten en hen de mogelijkheid geeft, zoals in de situatie met de zoon, om over privéomstandigheden contact met hun kind te houden. De samenleving is van dien aard dat door de Commissie aan de telefonische bereikbaarheid van de vo-leerling bij het verlaten van de school na zijn laatste uur een doorslaggevend belang wordt toegekend. Daarbij komt dat er na afloop van een schooldag voor school (behoudens bijzondere omstandigheden waartoe de onderhavige kwestie niet behoort) geen noodzaak bestaat om een ingenomen mobieltje bij wijze van sanctie nog langer vast te houden. Bij de teruggave kunne De Commissie is van oordeel dat een door school ingenomen mobiele telefoon aan het einde van een schooldag behoort te worden teruggegeven en het sanctiebeleid ten aanzien van het innemen en teruggeven van mobiele telefoons ook bij de ouders bekend gemaakt dient te zijn. De klacht over de ingenomen telefoon is derhalve gegrond”. De volledige tekst van de uitspraak is te vinden via de volgende link in de bron:

Bronnen:
http://www.onderwijsgeschillen.nl/fileadmi...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100