Mag de politie je telefoon bij (verdenking van) bedreiging aftappen?

Ik heb gelezen dat de politie je telefoon alleen mag aftappen in de volgende gevallen:

Er moet om een misdrijf gaan waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer staat (de verdachte komt voor voorlopige hechtenis in aanmerking).
Het misdrijf is een ernstige inbreuk op de rechtsorde.
De rechter-commissaris moet toestemming hebben gegeven.
De afluisterperiode mag niet langer dan vier weken duren. Voor verlenging is toestemming van de officier van justitie nodig.

Nu is bedreiging een misdrijf waarop maximaal 2 jaar gevangenisstraf staat en het behoort tot de 'lichte misdrijven'. Als je van bedreiging verdacht wordt, mag de politie dan je telefoon afluisteren/aftappen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In Nederland mag geen enkele opsporingsambtenaar de smartphone op eigen initiatief aftappen. Voor het mogen afluisteren van de smartphone gaat een strenge procedure vooraf. De telefoon- of internettap (art.126m Wetboek van Strafvordering) is een bijzondere opsporingsbevoegdheid. Voor Nederland is de bevoegdheid vastgelegd in de Wet bijzondere opsporingsbevoegdheden, de Wet BOB. Voor een aantal beroepsgroepen zoals o.a. juridische beroepen waarvoor het verschoningsrecht geldt, mogen de gesprekken met deze geheimhouders niet worden afgeluisterd of opgenomen. Om te voorkomen dat dit toch gebeurt is er op 1 september 2011 een systeem in gebruik genomen waarbij telefoonnummers van advocaten en daarvan afgeleide personen met het verschoningsrecht geregistreerd zijn bij de Unit Landelijke Interceptie (ULI) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Als een telefoonnummer door het systeem wordt herkend, wordt de opname automatisch gestopt. Alle advocaten zijn verplicht deel te nemen aan dit systeem. Met een telefoontap (niet hetzelfde als internettap) wordt de communicatie van of naar een bepaald telefoonnummer of telefoontoestel afgetapt. Het aftappen van communicatie houdt in dat de inhoud van gesprekken door de aanbieder wordt doorgegeven aan de Unit Landelijke Interceptie. Bijzondere opsporingsbevoegdheden kunnen worden ingezet op basis van drie titels: 1. De tap kan alleen worden ingezet bij misdrijven als omschreven in artikel 67, eerste lid wetboek van strafvordering. 2. De aard van het misdrijf moet een ernstige inbreuk op de rechtsorde opleveren. 3. Het onderzoek moet de inzet van de telefoontap dringend vorderen. Het inzetten van de telefoontap gaat samen met ondersteuning van meerdere opsporingsmiddelen om opsporing en bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit mogelijk te maken. De telefoontap mag niet worden ingezet als met behulp van lichtere opsporingsbevoegdheden eenzelfde resultaat kan worden bereikt. Er zal heel wat water door de Schelde stromen voordat de officier van justitie ervan overtuigd is dat aan alle voorwaarden is voldaan om toestemming te mogen verlenen om van deze bijzondere opsporingsbevoegdheid (het aftappen, afluisteren van de smartphone) gebruik te mogen maken. Bij verdenking van zeer ernstige misdrijven moet de OvJ een aparte machtiging verkrijgen van de (onafhankelijke) rechter-commissaris voordat hij toestemming mag geven tot het inzetten van deze bijzondere opsporingsbevoegdheid.

Toegevoegd op 16 april 2020 14:01: bron
Bronnen:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/st...
https://wetten.overheid.nl/BWBR0001903/202...
https://www.navigator.nl/document/id93af4d...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100