Wat betekent "doelmatig" in juridische zin?

Er zijn nogal wat wetten waarin dit begrip wordt gebruikt. Waar vind ik een definitie daarvan?

Toegevoegd na 29 minuten:
Voorbeeld: in het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet, art 7c, lid b, staat dat in aangewezen bestemmingsplannen door de gemeente regels mogen worden gesteld, die strekken ten behoeve van het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

In juridische zin betekent doelmatig dat er een afwegingskader is opgesteld voor het beleid en de regelgeving. De regels voor doelmatig beheren worden niet apart opgenomen in de Wet of het Besluit maar zijn vaak terug te vinden in de maatregelen die speciaal zijn opgesteld en vastgelegd in een DBO (doelmatig beheer en onderhoud) en een vast onderdeel vormen van het toezicht op erkende maatregelen. De regels kunnen ook vaak gevonden worden in de Memorie van Toelichting van de bijbehorende wet. Artikel 7c van de Wet Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet luidt in haar geheel: In aanvulling op artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening kunnen in het bestemmingsplan ook regels worden gesteld, die strekken ten behoeve van het: a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies. De manier en het doel van beheren in het hier genoemde Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet zijn terug te vinden in de Omgevingswet (Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving) art.1.3 (Maatschappelijke doelen van de wet en de bijbehorende Memorie van Toelichting . Het doel in onderdeel b – «het op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies» – ziet op het benutten van de fysieke leefomgeving door de mens. Een algemene eis is dat de toepassing van de wet moet plaatsvinden met het oog op duurzame ontwikkeling. Toegevoegd na 9 minuten: Voorbeeld: Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/doelmatig-beheer/

Bronnen:
http://omgevingswet.dirkzwageroverheidenva...
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/do...

Doelmatig = een voor de betreffende situatie relevant doel dienend. Daar is geen specifieke beschrijving of algemene betekenis voor te geven. Het doel is altijd afhankelijk van de situatie en de context. Wat in de ene situatie heel doelmatig is, kan in een andere situatie volstrekt onnodig zijn.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100