Op welke informatie heb ik recht bij het vernemen van mijn erfdeel?

Ik ben als enig kind onteerd door mijn vader. Zijn zus is benoemd tot executeur. Welke informatie is zij verplicht met mij te delen? Op internet lees ik dat zelfs bankafschriften mij dienen toe te komen (Conform artikel 4:78 lid 1 BW)

Weet jij het antwoord?

/2500

Artikel 4:148 BW is niet van toepassing op de onterfde, deze is wel legitimaris maar geen erfgenaam. Een kind dat onterfd is en een beroep op zijn legitieme portie heeft gedaan heeft alleen recht op de legitieme portie van het vermogen maar geen recht om te delen in de goederen. De legitieme portie is een deel van de waarde van het vermogen waarop een legitimaris (kind) aanspraak op kan maken, ook al heeft de overledene (ouder) de legitimaris (kind) onterfd of er door middel van schenkingen voor gezorgd dat zijn nalatenschap leeg is. Een onterfd kind heeft recht op alle informatie betreffende het verloop van de rekeningen van de ouder. Het praktische probleem is dat je als onterfd kind moeite moet doen om de nodige informatie te ontvangen van de erfgenamen om de grootte van de nalatenschap en de daarmee verband houdende legitieme te berekenen. Je zult nooit zeker weten of alle bescheiden op tafel komen. U zult het dus via de rechter af moeten dwingen dat u een machtiging krijgt om alle informatie bij alle banken in Nederland betreffende het vermogen in te zien. Nog belangrijker is om via de rechter een volmacht te verkrijgen om overschrijvingen over een bepaalde periode bij de bank op te vragen. Ook de notaris moet vanwege zijn zorgplicht een onterfde legitimaris informeren. Toegevoegd na 13 minuten: Burgerlijk Wetboek Boek 4, Artikel 78 1 Een legitimaris die niet erfgenaam is, kan tegenover de erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs aanspraak maken op inzage en een afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie behoeft; zij verstrekken hem desverlangd alle daartoe strekkende inlichtingen. 2 Op zijn verzoek kan de kantonrechter een of meer der erfgenamen en met het beheer der nalatenschap belaste executeurs doen oproepen ten einde de deugdelijkheid van de boedelbeschrijving in tegenwoordigheid van de verzoeker onder ede te bevestigen.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/2017...
https://verklaringvanerfrechtservice.nl/op...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100