Moet ik mijn bedrijfsbus inleveren tijden ziekte?

De vraag is moet ik mijn bedrijfsbus inleveren tijden ziekte?

Ik lees veel verschillende verhalen daarom vraag ik duidelijkheid.

Even in het kort:

Ik betaal bijtelling voor de bus en heb nooit een contract getekend voor de bus omtrent wat te doen bij ziekmelding etc. Nu is mijn vraag mogen ze de bus zomaar innemen? Ik heb de bus namelijk nodig voor dokter bezoek etc.

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, althans niet ""zolang je recht hebt op gewaarborgd loon ten laste van de werkgever voor bepaalde afwezigheden (vb. ziekte, klein verlet, vakantie …) je het genot van de firmawagen behoudt. Is er geen recht meer op gewaarborgd loon, dan kan je in principe het genot van de firmawagen verliezen zolang je het werk niet hervat."" https://www.vacature.com/nl-be/carriere/salaris/moet-ik-mijn-bedrijfswagen-inleveren-bij-langdurige-ziekte http://www.jobat.be/nl/artikels/wat-met-je-extralegale-voordelen-bij-langdurige-ziekte/ Eerste 30 dagen Tijdens periodes van arbeidsongeschiktheid wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en dus ook de wederzijdse verplichtingen van beide partijen, geschorst. Die schorsing houdt in dat de werkgever in principe geen loon meer moet betalen en dat jij als werknemer ook geen arbeidsprestaties meer moet verrichten. Arbeidsongeschiktheid is echter een van de schorsingsgevallen waarbij van deze regel wordt afgeweken: de werkgever moet het (gewaarborgd) loon in principe verder betalen gedurende de eerste dertig dagen arbeidsongeschiktheid. Tijdens die periode van gewaarborgd loon behoudt jij dan ook het recht op je verschillende voordelen, zoals een gsm, laptop of firmawagen, omdat die eveneens als loon worden beschouwd. Als de werkgever die voordelen niet verder toekent gedurende de periode van het gewaarborgd loon, kan je hiervoor een schadevergoeding eisen. Toegevoegd na 32 minuten: Hier het meest onderbouwde stuk: https://www.atmadvocaten.nl/637/arbeidsrecht/leaseauto-en-ziekte/ Gebruik auto tijdens ziekte? Omdat artikel 7:629 BW de zieke werknemer slechts doorbetaling van loon in geld toekent, kan doorbetaling van “loon in natura” (de voortzetting van het privé-gebruik van de auto) niet op dit artikel worden gebaseerd. Echter in de literatuur en (lagere) rechtspraak is uitgemaakt dat secundaire arbeidsvoorwaarden wel verschuldigd blijven bij ziekte van de werknemer. Dus indien het gebruik van de bedrijfsauto kan worden aangemerkt als secundaire arbeidsvoorwaarden mag de bedrijfsauto ook tijdens ziekte worden gebruikt. Een afwijking daarop is in beginsel – ik kom daar in het navolgende nog op terug – uitsluitend toegestaan indien de werkgever te voren – bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst of leaseregeling – heeft vastgelegd dat de auto bij ziekte moet worden ingeleverd. Wel heeft de voorzieningenrechter Rotterdam in een van haar uitspraken bepaald dat het de werkgever weliswaar vrijstaat om de werknemer het privé-voordeel van....

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100