Kan de rechter extra toezicht toewijzen op gevolmachtigde ?

In mijn professionele kring hoor ik dat iemand erachter komt dat de bankrekening van haar moeder die zij steeds heeft verzorgd door een gevolmachtigde zwager wordt leeggehaald. De zwager verklaart desgevraagd openhartig dat dat is om belastingen te vermijden. Het geld stopt deze in zijn eigen kluis. Zwager zal tzt ook executeur en mentor/bewindvoerder zijn en dat is ook al bij de notaris geregeld. Dochter raadde haar moeder aan maar snel een levenstestament te laten maken maar die bleek al te bestaan. Moeder liet desgevraagd het levenstestament zien, zich kennelijk nauwelijks van de inhoud bewust,en daarin is bepaald dat dochter, hoewel die de zorg- en hand en spandiensten verricht is uitgesloten tzt van elke bevoegdheid terwijl ze met moeder een voortreffelijke relatie heeft. . Alleen haar zwager en diens vrouw, haar zus dus hebben een rol. Binnenkort wordt een winkelpandje van moeder verkocht en ook daarvan zal de opbrengtst stukje bij beetje de kluis in gaan. Alhoewel misbruik niet vast staat ligt de kans op daarop op de loer. Elke vraag van dochter wordt als wantrouwen weggewimpeld en inzage krijgt zij niet. Ookal is zij zelf uitgesloten van enige vertegenwoordiging maar wel erfgenaam. De kans is groot dat tzt de erfenis volledig in de kluis zit waarvan tegen die tijd het bestaan zelfs niet is aan te tonen. Zij wil in belang van moeder de relaties niet schaden. Mijn vraag is nu kan dochter aan de kantonrechter verzoeken extra toezicht toe te wijzen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Indien door de rechter een bewindvoerder en/of mentor is benoemd, moet de bewindvoerder bij de rechtbank verantwoording afleggen. Hoe dat gaat als dit op basis van een leventestament geschiedt weet ik niet. Ik zou dat bij de rechtbank of de/een notaris navragen. Je kunt ook nagaan of leventestament rechtsgeldig is. Moeder jonger dan 75 en geestelijk in orde.

Een levenstestament bevat bijlagen met overzichten van bankrekeningen, digitale codes en wachtwoorden. Het is niet bij de wet vastgelegd dat het levenstestament bij de notaris getekend moet worden maar wel aan te raden. Er hoeft dan niet aan de echtheid te worden getwijfeld, het is tevens een bewijs dat men ten tijde van het levenstestament wilsbekwaam was. Voor bepaalde rechtshandelingen is de notariële vorm wel noodzakelijk, bijvoorbeeld voor schenkingen op papier, het verkopen van de woning en het aanpassen van de hypotheek. In een levenstestament kan ook een levensexecuteur benoemd zijn. Deze persoon is de aangewezen persoon die de belangen behartigt tijdens het leven in overeenstemming met de wensen wanneer men hier zelf niet meer toe in staat is door bijvoorbeeld ziekte of dementie. Te denken valt aan het voldoen aan de wensen ten aanzien van (medische) verzorging, het regelen van de financiële en bankzaken of het nemen van beslissingen wanneer er sprake is van een eigen onderneming. Blijkens de vraag is er via een (notarieel?) levenstestament een volmacht gegeven aan een zwager en zijn echtgenote. Het kan dus zijn dat de zwager benoemd is al levensexecuteur. In bijzondere gevallen kan de kantonrechter op verzoek van belanghebbenden alsnog besluiten om een beperkt of onbeperkt bewind in te stellen. Een beperkt bewind voor bijvoorbeeld alleen het beheer van de bankrekening of voor financiële zaken die voortvloeien uit de eigen onderneming. Voor alle andere zaken blijft de volmacht dan van belang. Echter, zolang iemand nog wilsbekwaam is heeft hij/zij het volste recht de vertegenwoordiging zelf te regelen via het levenstestament en de regie in eigen hand te houden. Het levenstestament dat de moeder heeft laten lezen hoeft niet het laatst gedateerde, dus geldige, levenstestament geweest te zijn. Een levenstestament kan op ieder moment gewijzigd worden of herroepen zolang men nog wilsbekwaam is. Dit is aan het oordeel van de notaris, bij twijfel zal de notaris een arts raadplegen (niet de eigen huisarts).

Bronnen:
https://www.seniorenraadbest.nl/srb/public...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100