Waarom mag je nog steeds discrimineren op grond van uiterlijk?

Wie vaak in beeld komt zoals op tv of in een winkel etc. wordt (soms) oa geselecteerd op zijn uiterlijk. Op zich wel te begrijpen maar toch ook weer niet helemaal, immers je mag ook niet discrimineren ogv:

afkomst (ras) en nationaliteit
godsdienst en levensovertuiging
geslacht
leeftijd
burgerlijke staat
politieke overtuiging
handicap en chronische ziekte
hetero of homoseksuele gerichtheid
vast of tijdelijk arbeidscontract
voltijd of deeltijd werken.

Zou dat een kwestie van tijd zijn dat je niet meer mag discrimineren ogv uiterlijk bijv. omdat het in strijd is met de rechten van de mens. Of zijn er bijv. landen waar dat om een bepaalde reden wel verboden is? Of zou het altijd wel blijven mogen?

Stel je bent al 'lelijk' krijg je ook nog daarom je baan niet....

https://www.personeelslog.nl/2010/09/15/kandidaat-afwijzen-vanwege-uiterlijk-is-niet-verboden/

http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/article20343810.ece

Weet jij het antwoord?

/2500

Discrimineren op uiterlijk mag niet ! Artikel 1 van de grondwet "Discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke andere grond dan ook, is verboden." De woorden of op welke grond dan ook breiden het verbod van discriminatie tot andere dan de in dit artikel genoemde discriminatiegronden, en daarmee dus ook uiterlijk uit. Maar gaat het in jouw voorbeeld wel om discriminatie (zoals in de wet bedoeld) ? Het woord discriminatie betekent letterlijk: ‘het maken van onderscheid’. Maar dat zegt eigenlijk nog niet genoeg. Op maatschappelijk en juridisch gebied kun je namelijk beter zeggen dat de term discriminatie staat voor ‘het onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen’. Je kunt tenslotte best onderscheid maken tussen bepaalde mensen; daar hoeft niet altijd iets mis mee te zijn. Maar wanneer je een persoon of een bepaalde groep bijvoorbeeld bestempelt als ‘minderwaardig’ of ze bepaalde stereotypen opplakt (bijvoorbeeld: alle dikke mensen zijn lui), dan kun je spreken over discriminatie. Toegevoegd na 5 minuten: In sommige gevallen gaat het inderdaad over discriminatie, maar in andere gevallen is het uiterlijk ook functioneel. Wanneer je b.v. een sollicitatie hebt voor een mode-model dan is uiterlijk een belangrijk (functioneel) onderdeel daarvan. Het werk van een model is om kleding zodanig te showen zodat het zo goed mogelijk verkocht wordt. Het is een bewezen feit dat mooiere modellen dat werk beter kunnen doen dan lelijkere modellen (al kunnen die lelijkere modellen niets aan hun uiterlijk doen, dat veranderd daar niets aan) Mooie modellen zijn dus feitelijk beter geschikt voor hun job en mogen, kunnen en worden daar dan ook op geselecteerd.

In de Universele Verklaring zijn zowel burger- en politieke rechten als economische, sociale en culturele rechten neergelegd. De eerste categorie rechten is vooral gericht op het beschermen van het individu tegen de overheid, zoals de vrijheid van godsdienst en meningsuiting, en het verbod van marteling. De economische, sociale en culturele rechten, zoals de rechten op arbeid, gezondheid en huisvesting zijn vooral gericht op het verplichten van de overheid zich voor de realisatie van deze rechten in te zetten. De artikelen van de Resolutie die objectief geïnterpreteerd kunnen worden, zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Grondwet. Alle landen die de Universele Verklaring van de rechten van de mens als resolutie hebben ondertekend onderschrijven deze inhoud. Tegenwoordig maakt een groot deel van het UVRM deel uit van het internationale gewoonterecht. Dan gelden in Nederland nog o.a. de AWBG van 1994 (Algemene Wet gelijke behandeling) en de WGBH/CZ (wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte) en nog een vijftal wetten. Als sprake is van onderscheid op grond van leeftijd, arbeidsduur of vast/tijdelijk arbeidscontract kan ook direct onderscheid objectief gerechtvaardigd zijn. Ook is indirect onderscheid toegestaan als daarvoor een goede reden aanwezig is, de zogenoemde objectieve rechtvaardiging. Uiterlijke kwalificaties, zoals mooi en lelijk, zijn subjectieve beoordelingen en kunnen onmogelijk in een Grondwet worden vastgelegd. Het zou ook de duurzaamheid van de wet aantasten aangezien de interpretatie en toepassing van de begrippen "mooi en wat lelijk" sterk afhankelijk zijn van de bevolking, opvattingen, mode en gewenning. De mens is ook genetisch zo geprogrammeerd dat hij zelfs in verschillende omstandigheden mooi en lelijk verschillend beoordeelt. Door alleen maar het rijtje onderwerpen te noemen op grond waarvan niet mag worden gediscrimineerd zonder de bijbehorende in zeven aparte wetten vastgelegde uitzonderingen te noemen, geeft een onjuist beeld van de wederzijdse rechten en plichten van overheid ,werkgevers, burgers en werknemers. De UVRM zoals deze in de Nederlandse Grondwet is geïmplementeerd is een Resolutie die gebaseerd is op duurzame regelgeving waar in de toekomst weinig aan veranderd zal worden en zeker geen subjectieve elementen in zullen worden aangebracht.

Bronnen:
http://www.art1.nl/artikel/1198-Artikel_1_...
http://www.humanistischecanon.nl/mensenrec...
https://www.mensenrechten.nl/gelijkebehand...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100