Hoe komt de politie achter je identiteit?

Voorbeeld: je woont in Groningen en wordt in Maastricht gearresteerd. Je hebt geen identiteitsbewijs bij je, dus je wordt meegenomen. Wat gaat de politie dan doen om er achter te komen wie je bent? Kunnen ze dat?

Weet jij het antwoord?

/2500

"De Koninklijke Marechaussee en de politie registreren de identiteit van iedere verdachte, vreemdeling of verdachte vreemdeling die ze aanhouden zodat een integer en integraal persoonsbeeld kan worden gecreëerd.  Daarvoor maken ze gebruik van de Basis Voorziening Identiteitvaststelling (BVID), beter bekend als Progis- of de ID-zuil. Bedieners van de zuil kunnen biometrische gegevens afnemen en een foto maken van de verdachte of vreemdeling.  Met deze gegevens is het mogelijk om iemands identiteit te controleren en te registreren, zodat een verdachte bij overheidsinstanties onder slechts 1 naam en Strafrechtketennummer (SKN) bekend is en de vreemdeling onder een vreemdelingennummer." Toegevoegd na 8 minuten: Uit andere bron (artikel uit 2012) "Middelburg - Vanaf 1 september a.s. doet Politie Zeeland-West-Brabant bij iedere aangehouden verdachte een uitgebreid identiteitsonderzoek. Ook bij verdachten van een misdrijf die op uitnodiging aan het bureau komen voor een verhoor wordt deze check gedaan. Bij een speciaal ingerichte 'identificatiezuil' controleren agenten, op basis van vingerafdrukken, een foto en de identiteitspapieren, of de verdachte is wie hij/zij zegt te zijn. (...) Dit proces van identiteitsvaststelling heeft de naam Progis (Programma Identiteitsvaststelling in de Strafrechtketen) gekregen. Het vaststellen van de identiteit van een verdachte duurt 10 a 15 minuten. Door deze uitgebreide controle is er zekerheid dat de juiste persoon uiteindelijk wordt gestraft. (...) Keten De politie is verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van (aangehouden) verdachten. Door de vaststelling en koppeling aan een foto en vingerafdrukken kan de volledige strafrechtketen de identiteit verifiëren, bijvoorbeeld als een verdachte op zitting komt bij de rechtbank, of wordt ingesloten door de Dienst Justitiële Inrichtingen. In de strafrechtketen toetsen diverse instanties (het OM, de reclassering, de rechtbank, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Raad voor de Kinderbescherming) de identiteit van verdachten. Door dit gesloten systeem is de identiteit van de verdachte voor alle partijen in de keten duidelijk. Verplicht Verdachten zijn verplicht om hun medewerking te verlenen aan de identiteitsvaststelling via Progis. Als een verdachte dat niet doet is sprake van een strafbaar feit. Als een verdachte geen of valse identiteitspapieren overlegt is dit reden voor een nader onderzoek." 

Als jij in het verleden niet in contact bent geweest met justitie en jij weigert je identiteit kenbaar te maken mogen ze je maximaal 21uur vasthouden om na te gaan of je toch gezocht wordt en daarna moeten ze jou weer laten gaan zonder zeker te weten wie je bent. Daar ze niet weten wie je bent kunnen ze ook geen boete opleggen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100