Wat is het kenmerkende verschil tussen een vordering op naam en een recht aan order?

Immers, ook een recht aan order is in feite op naam gesteld. Is nu het enige verschil dat bij een vorderingsrecht op naam geen waardepapier vereist is?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De formele definitie van een vordering op naam is: een “tegen een of meer bepaalde personen uit te oefenen rechten”. 1. Een vorderingsrecht is een recht dat een persoon in een "verbintenis" heeft tegenover een andere persoon. Het is het recht dat iemand mag eisen dat een ander in een bepaalde situatie zich naar hem gedraagt volgens de afspraken in de wet of in een overeenkomst. Een vorderingsrecht (men spreekt niet van vorderingsrecht, maar voor het gemak doe ik dat nu maar wel) heeft twéé aspecten, namelijk de verbintenisrechtelijke aanspraak op het presteren door de schuldenaar en een goederenrechtelijk tegenover iedereen te handhaven recht op een vordering. 2. Het recht aan order heeft maar één aspect. Het is een document waarin een schuldenaar erkent dat een schuldeiser een bepaalde vordering op hem heeft. Het kenmerkende verschil is: a. Een op naam gesteld vorderingsrecht is een verbintenis. Verbintenissen kunnen slechts ontstaan, indien dit uit de wet voortvloeit. (Verbintenissenrecht) http://wetten.overheid.nl/BWBR0005289/Boek6/Titel1/Afdeling1/Artikel1/geldigheidsdatum_11-01-2016 b. Een recht aan order is géén verbintenis. Het is een schuldpapier, waarin een schuldenaar erkent aan een met naam genoemde schuldeiser een schuld heeft, tegen levering van het schuldpapier. Omdat het geen verbintenis is kan de vordering worden overgedragen (Vermogensrecht)

Dat klopt min of meer wel. Voor een vordering aan order is een waardepapier met naam vermeld voor een vordering op naam is geen waardepapier noodzakelijk: "Een vorderingsrecht is een recht dat de schuldeiser (crediteur) kan uitoefenen tegen een schuldenaar (debiteur). De vorderingsrechten kunnen worden onderscheiden naar: vorderingen aan toonder, vorderingen aan order en vorderingen op naam. Vordering aan order Een vordering aan order is een vordering die belichaamd is in een waardepapier, waarbij op de achterzijde staat vermeld wie de schuldeiser van de vordering is. De naam van de houder dient dan ook overeen te komen met de naam van degene die als laatste op de achterkant van het waardepapier staat vermeld. Vordering op naam De ‘vordering op naam’ wordt ook wel als gewone vordering of boekvordering aangeduid. Voor het bestaan van een vordering op naam is geen (waarde)papier noodzakelijk. Indien er een akte van de vordering op naam wordt opgemaakt, dan dient die akte enkel tot bewijs van de vordering. Vordering aan toonder Een vordering aan toonder is een vordering die belichaamd is in een waardepapier. De houder van het waardepapier wordt verondersteld de schuldeiser van de vordering te zijn." http://www.creditexpo.nl/definitie/vorderingsrecht/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100