mag de politie bloedtesten doen bij bijvoorbeeld een blaastest voor drugscontrole?

Aanvulling: kunnen/mogen ze je bij aanhouding controleren op drugs? Of nemen ze je alleen mee als ze iets opvalt etc?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Wegen verkeerswet Artikel 8 Lid 1. 1. Het is een ieder verboden een voertuig te besturen of als bestuurder te doen besturen, terwijl hij verkeert onder zodanige invloed van een stof, waarvan hij weet of redelijkerwijs moet weten, dat het gebruik daarvan - al dan niet in combinatie met het gebruik van een andere stof - de rijvaardigheid kan verminderen, dat hij niet tot behoorlijk besturen in staat moet worden geacht. Lijkt me duidelijk. Indien de politie een redelijk vermoeden heeft van drugs mag de bestuurder aangehouden worden en gaat deze mee naar het politiebureau. Daar zal hem gevraagd worden op grond van artikel 163 lid 4 uit de wegen verkeerswet, vrijwillig mee te werken aan een bloedonderzoek. (Ben nog niet klaar maar ik moet tussendoor vraag beantwoorden anders ben ik al mijn getypte gegevens kwijt) Toegevoegd na 2 minuten: Artikel 163 1. Bij verdenking dat de bestuurder van een voertuig heeft gehandeld in strijd met artikel 8, kan de opsporingsambtenaar hem bevelen zijn medewerking te verlenen aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel a, artikel 8, derde lid, onderdeel a, of artikel 8, vierde lid, onderdeel a. 4. In het geval, bedoeld in het derde lid, dan wel indien de medewerking van de verdachte niet heeft geleid tot een voltooid ademonderzoek, kan de opsporingsambtenaar de verdachte vragen of hij zijn toestemming geeft tot het verrichten van een onderzoek als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel b, artikel 8, derde lid, onderdeel b, of artikel 8, vierde lid, onderdeel b. Gelijke bevoegdheid heeft de opsporingsambtenaar, indien het vermoeden bestaat dat de verdachte onder invloed van een andere in artikel 8, eerste lid, bedoelde stof dan alcoholhoudende drank verkeert. Indien de verdachte deze test weigert kan deze bij ern redelijk vermoeden van alsnog verplicht worden. Toegevoegd na 3 minuten: 5. Indien de bestuurder zijn op grond van het vierde lid gevraagde toestemming niet verleent, kan de officier van justitie, een hulpofficier van justitie of een van de daartoe bij regeling van Onze Minister van Justitie aangewezen ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, hem bevelen zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek. 6. De bestuurder wie is bevolen zich aan een bloedonderzoek te onderwerpen, is verplicht aan dit bevel gevolg te geven en zijn medewerking te verlenen. Hem wordt door een arts zoveel bloed afgenomen als voor het onderzoek noodzakelijk is.

Ja dat mogen ze. Rijden onder invloed van drugs is evenzeer verboden als rijden onder invloed van alcohol. Zoals de politie iedereen mag aanhouden voor een blaastest op alcohol mag ze ook iedereen een bloedtest afnemen voor controle op drugs.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100