Is er sprake van diefstal wanneer je een goed van een ander wegneemt terwijl die ander uitdrukkelijk van plan is om dat goed weg te gooien?

Ik weet dat een eigenaar de beschikking heeft over een goed om daarmee te doen wat hij wil, maar hoe zit het met mijn 'rol'? Pleeg ik diefstal, als vaststaat dat:
1. ik geen toestemming krijg om dat goed mee te nemen, en
2. het goed zal worden weggegooid?

En wat nu als ik hetzelfde goed meeneem nadat het is weggegooid? Dan lijkt mij dat er afstand van het goed gedaan is zodat er geen eigenaar meer is, waardoor ik ook geen diefstal meer kan plegen.

Toegevoegd na 13 minuten:
NB. Ga er verder van uit dat de ander geen dringende reden heeft (zoals onveiligheid) om mij dat goed te weigeren.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Jouw vraag is tweeledig en op beiden is een ander antwoord van toepassing. Bij jouw eerste vraag spreek over "van plan zijn" om het bezit weg te doen en dan staat het dus mogelijks nog ter discussie of de eigenaar de bezitting zal wegdoen of niet. Indien jij in dit geval daadwerkelijk dat bezit meeneemt dan kan je in dit geval van onrechtmatige in bezitname of ‘diefstal’ spreken. Ook al is dat heel oprecht jouw intentie niet om de oorspronkelijke bezitter te benadelen. Bij jouw tweede vraag vertrek je van het standpunt dat het bezit zich reeds buiten het terrein van de oorspronkelijke bezitter bevindt en dat ‘het bezit’ met duidelijke ‘weg-ermee’ bedoelingen buiten dat terrein werd geplaatst. Indien jij in dit geval het afgestane bezit meeneemt dan kan je in principe niet van diefstal beschuldigd worden. Ik schrijf bewust ‘in principe’ omdat er gemeentes en steden zijn waar er een specifiek reglement bestaat omtrent dit soort kwesties Soms stelt zo’n reglement dat enkel een specifiek bevoegde ordedienst of een per contract aangestelde privé firma voor gereglementeerde groot-huisvuil of uitzonderlijk-afval ophalingen mag instaan. Indien jij voor de komst van deze officieel aangestelde ophaaldiensten iets weg neemt dat in het kader van deze ophaling werd buiten gezet dan zou jij op de letter van dit reglement kunnen ‘gepakt’ of beboet worden. Doch heel vaak blijft het bij een verbale waarschuwing als dit jouw eerst ‘vergrijp’ van deze aard is. Je kan je dan nog op onwetendheid beroepen. Het is dus al bij al een tweeledige kwestie en bovendien een kwestie waar men wettelijk gezien niet overal hetzelfde mee omgaat. Vraag jezelf dus gewoon af of het stellen van zo’n daad de mogelijke gevolgen waard zijn. Veel Succes ermee!

Ja, dat is diefstal. Het is nog steeds eigendom van die persoon die het weg wil gooien, Zelfs het meenemen van goederen die bij het grof vuil worden gezet om meegenomen te worden door de reinigingsdienst wordt gezien als diefstal

Men kan door toe-eigening slechts dan eigendom van een roerende zaak verkrijgen wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: -De zaak die men zich toe-eigent behoort niet aan iemand anders toe. Dit laatste is in de eerste plaats het geval met zaken die nimmer een eigenaar hebben gehad, zoals water lucht wild vissen etc voorzover zij in vrijheid zijn. -Voorts behoren tot de (res nullius) zaken, die nadat zij aan iemand hebben toebehoord, door de eigenaar zijn prijsgegeven. Verloren zak en zaken waarvan de eigenaar zich ontdoet met een ander doel dan om van zijn recht afstand te doen, blijven echter aan hem toebehoren. Artikel 5:18/19 BW -Men moet het bezit van de betreffende zaak hebben verkregen. Voor toe-eigening is dus nodig dat men zich de macht over de zaak verschaft en die zaak voor zichzelf gaat houden. Met andere woorden: de spullen die op straat liggen zijn duidelijk door de eigenaar prijsgegeven. En men wordt rechtmatig eigenaar daarvan door ze te pakken. Dat is dus geen stelen. Als ik de bron goed interpreteer mag je dus iets wegpakken wat bij het grof vuil staat, zo verwerf je de eigendom, en is het dus geen stelen

Bronnen:
http://www.goeievraag.nl/maatschappij/wetg...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100