Als in een ongehuwde relatie een kind wordt geboren, maar de vader erkent het kind niet, wat gaat er dan gebeuren ?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Strikt genomen valt dan het kind, als geboren uit de moeder, onder haar bewind en verantwoordelijkheid. Het kind zal dan ook de (achter)naam van de moeder krijgen en zal, bij gebrek aan erkenning door een vader, volledig toebehoren aan de moeder. Is aan de moeder echter bekend wie de vader is, maar ontkent deze zijn vaderschap, dan kan de moeder wanneer zij dat wenst, door middel van de rechtbank afdwingen dat de vermoedelijke vader daarvan bewijs geeft. De rechtbank zal dan de vermoedelijk aangewezen vader opdracht geven om DNA af te staan waarmee vastgesteld kan worden dat hij wel of niet de vader is. Blijkt de aangewezene de vader te zijn, dan kan de moeder hem gerechtelijk aanspreken op diens verantwoordelijkheid t.a.v. het kind. Dat kan dan de financiële ondersteuning zijn voor de opvoeding van het kind maar ook een omgangsregeling met en door beide ouders. De rechtbank zal dan een regeling treffen die beide ouders en het kind zoveel mogelijk recht zal doen.

Als een kind buiten een huwelijk geboren wordt dan dient de biologische vader het kind te erkennen om ook als juridische vader gezien te worden. De biologische vader is dus niet de vader in de zin van de wet. Dat kan hij slechts worden door erkenning. Wanneer de biologische vader het kind niet erkent, dan is het juridisch geen kind van hem. Wil de moeder de vader toch wil aanspreken op zijn (financiële) verantwoordelijkheid, dan is daarvoor de mogelijkheid van "vaststelling van het vaderschap", zodat een familierechterlijke betrekking tot stand komt. Het verzoek tot vaststelling van het vaderschap kan geschieden door de moeder, indien het kind nog geen zestien jaar is, en door het kind zelf. Het verzoek moet worden gedaan binnen vijf jaar na de geboorte van het kind dan wel binnen vijf jaar nadat de identiteit en de verblijfplaats van de verwekker bekend is geworden. Zelfs indien de verwekker overleden is, kunnen de erfgenamen van de verwekker worden aangesproken. Voor het kind geldt niet dat het binnen vijf jaar moet. Als de biologische vader het kind niet erkent, is hij geen ouder in de zin van de wet en heeft hij als niet ouder (in de zin der wet) geen recht op omgang met het kind.

Bronnen:
http://www.erishulp.nl/index.php?paginaID=48

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100