kost iemand aanklagen voor smaad geld?

Mijn ex verteld tegen iedereen op me werk en ook veel vrienden en kennissen dat ik haar stalk en heeft hier aangifte voor gedaan. Het enige wat ik heb gedaan is haar gemaild en paar apjes gestuurd omdat ze me 400 euro schuldig was wat ze in een aangetekende brief beloofd heeft terug te betalen. Ze wil niet betalen en omdat ik dus contact hen gezocht doet ze aangifte. Wat moet ik doen

Weet jij het antwoord?

/2500

Om iemand aan te klagen voor smaad geldt het volgende : er moet schade zijn die valt te berekenen. Wanneer je een proces aanspant zul je een advokaat moeten betalen. Wanneer je de zaak wint dan kun je de kosten van de advokaat ook verhalen. ---- http://lexx-it.nl/lexxit-knowledge/een-schadevergoeding-bij-smaad-laster-en-onrechtmatige-uitingen/. Onrechtmatige berichten op internet kunnen gemakkelijk schade veroorzaken. Zo kan gedacht worden aan reputatieschade, omzetverlies, ontslag of moeite met het vinden van werk etc. etc. Ontstane schade kan in bepaalde gevallen verhaald worden op de dader. Lexxit legt uit wat schade is en hoe het verhaald kan worden. Wat is schade? Schade is, kort gezegd, het negatieve gevolg van een handeling of nalaten. Schade kan een direct gevolg zijn, bijvoorbeeld reputatieschade maar ook een indirect gevolg, bijvoorbeeld een ontslag door de ontstane reputatieschade. Om te bepalen of de schade het gevolg is van de handeling wordt gekeken naar of het nadeel zich had voorgedaan zonder dat de handeling had plaatsgevonden. Vervolgens wordt gekeken naar de omvang van het nadeel. NB. Over het stellen en bewijzen van schade zijn bibliotheken vol geschreven. Dit artikel gaat hier dan ook niet over uitweiden. In plaats daarvan wordt gekeken naar vormen van schade, hoe deze schade verhaald kan worden en veelvoorkomende schade bij smaad en laster. ------- Er is weinig kans dat je een schadevergoeding zult krijgen. Je kunt via een buro voor rechtshulp informeren hoe je je 400 euro terug kunt vragen, zonder dat dat als stalken ervaren wordt.

Bronnen:
http://lexx-it.nl/lexxit-knowledge/een-sch...

Als je iemand voor de rechter daagt moet je in ieder geval griffierecht betalen. De hoogte daarvan hangt af van welke rechter je mee te maken hebt en het soort zaak. In jouw geval zal het hooguit enkele honderden euro's zijn, maar in de link vind je meer informatie. Veel meer geld ben je kwijt aan een advocaat: die kost je algauw per uur het hele bedrag aan griffierecht. Maar als je een rechtsbijstandverzekering hebt zit dat wel goed.

Bronnen:
https://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tari...

Je kunt aangifte doen bij de politie wegens smaad, alsmede van het doen van valse aangifte (door je ex, tegen jou). In het algemeen heeft de politie weinig zin in dit soort aangiftes wegens vechtscheidingen, en als de politie de aangifte al opneemt, dan verdwijnen ze vaak in de onderste la. Als je ex contact zoekt met je collega's, is een kort gesprek met je collega's en/of leidinggevende verstandiger. Ga je ex niet al te hard zwartmaken; vertel gewoon dat jij en je ex het oneens zijn, dat jij het vervelend vindt dat je ex je collega's lastigvalt, en dat je hoopt op een beetje begrip. Vaak is dat namelijk het effect dat je ex bereikt averechts; plots is zij dan degene die onredelijk is, en gaan bv je collega;s tegen haar zeggen dat zij moet stoppen met hen lastigvallen.

Hier spelen twee zaken. 1. de aangifte van je ex-vriendin (partner/echtgenote?) die jou beschuldigt van stalken. 2. je wilt een aanklacht indienen wegens smaad/laster. Eerst de aangifte stalking. Wanneer spreekt de wet van stalking? Hij die stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen, maakt zich schuldig aan belaging. Het is het hinderlijk volgen of lastigvallen van iemand, dit kan zijn in de vorm van bellen, sms' e.d.. De frequentie waarmee het gebeurt en de inhoud van het contact bepaalt of verder gaat dan alleen vervelend. Eén app per dag is iets anders dan elke tien minuten een bericht. Zelf schrijf je dat je gemaild hebt en een paar apps hebt verstuurd. Om een aangifte voor stalking opgenomen te krijgen in een proces-verbaal moet men echt met veel sterkere beschuldigingen komen. Het doen van een valse aangifte terwijl de aangever weet dat het feit niet is gepleegd valt onder laster. Dit is een zogenaamde ‘lasterlijke aanklacht’ en wordt bestraft met dezelfde straf als de straf voor laster. Nu de aanklacht die jij wilt indienen wegens smaad/laster. Bij smaad gaat het niet per se om beschuldigingen waarvan men weet dat ze niet waar zijn. Het is het zwartmaken van een ander door deze in het openbaar van feiten te beschuldigen waaraan hij of zij zich schuldig zou hebben gemaakt, met als doel het ruïneren van de reputatie van het slachtoffer.Vaak worden de beschuldigingen zo veel mogelijk opgeblazen. De motieven verschillen, maar kunnen vaak gezocht worden in wraak of frustratie na het beëindigen van een relatie. Bij laster gaat het juist om iemand in het openbaar van feiten te beschuldigen waarvan men wél weet dat deze niet waar zijn. Iemand aanklagen wegens smaad/laster kost niets. Smaad of laster is een klachtendelict. Je dient dus een klacht in via een proces-verbaal op het politiebureau. Het bewijs van smaad dient op basis van een proces-verbaal van aangifte te worden ondersteund door getuigenverklaringen. Dat kunnen dus zijn: je vrienden, kennissen of collega’s. Wat het innen van de € 400,00 betreft, dat kan via een civiele procedure, maar wie procedeert om een koe geeft er een toe. In Rome zei men al: "De minimis non curat praetor", ofwel 'kleinigheden zijn geen zaak voor de rechter'. Procedeer niet over kleinigheden; daar is de rechtspraak niet voor.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0001854/Twee...
http://www.wetrecht.nl/laster/

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100