Mag je een caravan of een aanhanger het hele jaar op een parkeerplaats op straat laten staan?

Toegevoegd na 15 minuten:
Dit is het enige dat ik kon vinden in de APV:
Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van een openbare plaats
Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan
1.Het is verboden een openbare plaats of een gedeelte ervan anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan, als:
a.het beoogde gebruik schade toebrengt aan de openbare plaats, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de openbare plaats;
b.het beoogde gebruik hetzij op zichzelf, hetzij in verband met de omgeving niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.
2.Het bevoegd bestuursorgaan kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere regels stellen ten aanzien van terrassen en uitstallingen.
3.Het bevoegd bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid gestelde verbod.
4.Het verbod in het eerste lid geldt niet voor:
a.evenementen als bedoeld in artikel 2:24;
b.standplaatsen als bedoeld in artikel 5:17.
5.Het verbod in het eerste lid van dit artikel geldt niet voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet, of het Provinciaal wegenreglement.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

ey Pedro! Ik zou verwachten dat de APV hier iets duidelijker in zou zijn. Als je verder niets kunt vinden kun je m.i. nog steeds in de bovenstaande tekst voldoende grondslag vinden om een caravan na korte tijd al te verwijderen van de parkeerplaats: -het plaatsen van een voorwerp (is caravan) -op een openbare plaats in strijd met de publieke functie ervan (functie van een parkeerplaats is parkeren, hetgeen niet betekent permanent een de parkeerruimte bezet houden) -als het gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de openbare plaats (spreekt voor zich dat parkeren niet meer mogelijk is indien de caravan permanent op een parkeerplaats staat)

meestal is dat niet toegestaan. meer hierover kan je vinden in de apv (algemene politieverordening).

De meeste gemeentes hanteren een duur van 3 dagen. Daarna moet hij elders gestald worden.

Nee dat mag niet. Door gemeentelijke wetgeving of provinciale wetgeving is dit verboden. Men mag het wel een posje, 1 week of zo, laten staan om het schoon te maken en in- uit te richten.. Informeer bij je gemeente hoelang je de caravan mag plaatsen.

Het is hier 2 weken toegestaan maar ik denk dat je dit zo even na kunt bellen bij je eigen gemeente want voor je het weet heb je een bon in je brievenbus. Toegevoegd na 3 minuten: als ik zo je tekst lees moet je wel goed ...erg goed lezen wil je er iets van begrijpen..lekker ingewikkeld kunnen ze soms ook zijn met die reglementen..misschien is het ook niet de bedoeling dat je het goed begrijpt? 1 telefoontje naar de gemeente kost minder moeite dan het lezen van het reglement en een stuk duidelijker en weet je gelijk waar je aan toe bent.

Normaal mag je een aanhanger of caravan 24 uur op dezelfde plek laten staan . En na 24 uur dan moet je de aanhanger of caravan verplaatsen . Alleen bij een caravan in de vacantie tijd wordt er met die regel iets soepeler omgesprongen . En dan vraagt de politie iets meer begrip van de mensen voordat zij gaan klagen bij de politie .

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100