Zou een organisatie met als doel geldinzameling om boetes van anderen te betalen strafbaar zijn ?

(disclaimer: ik ben niets van plan, puur een gedachtenexperiment )

Stel, ik ben het fundamenteel oneens met de beboeting op een bepaalde categorie overtredingen in Nederland (bv. snelheidsovertredingen). Ik heb ook aanhang, maar politiek gezien te weinig om succes te kunnen hebben. Dan richt ik maar een organisatie op, gericht op het inzamelen van geld om boetes op dergelijke overtredingen te betalen, met dus als doel het afschrikwekkend effect van deze boetes te 'frustreren'.

Hoewel je als overheid natuurlijk niet kunt verhinderen dat iemand / een organisatie een boete voor iemand anders betaalt -dit lijkt me op zich niet strafbaar-, zou ik me zo kunnen voorstellen dat ze vinden dat een dergelijke organisatie actief tegen het regeringsbeleid ingaat, en op basis daarvan zouden willen verbieden.

Dus mijn vraag: zou een zodanige organisatie in Nederland strafbaar zijn? Zo ja, op welke gronden precies?

(de concrete aanleiding voor mijn vraag is overigens dit persbericht:

http://www.independent.co.uk/news/world/americas/aaron-and-melissa-klein-antigay-bakers-ordered-to-pay-135000-after-refusing-to-make-cake-for-samesex-wedding-10205376.html

Conservatieve groeperingen in de US zamelen geld in voor strenggelovig bakkersechtpaar dat wegens weigering bakken huwelijkstaart voor lesbisch paar, na veroordeling een boete van $135.000 kreeg. Waarna de legitimiteit van de geldinzameling door verschillende partijen ter discussie wordt gesteld)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Niet zozeer strafbaar. Wel kan het zijn dat de rechter (doel e/o feitelijke werkzaamheden van) een dergelijke organisatie in strijd acht met de openbare orde. Maar dan verloopt een verbod via het civielrecht; op grond van art. 2:20 Burgerlijk wetboek zal de civielrechter zo'n organisatie ontbinden.

Bronnen:
http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-2...

Er is geen enkele reden waarom de organisatie an sich strafbaar zou zijn. Het probleem is alleen dat voor het ophalen van geld ( collecteren) een vergunning nodig is en die ga je waarschijnlijk in geen enkele gemeente krijgen.

De organisatie en de activiteiten zijn niet strafbaar, maar de activiteiten worden wel verboden of gedwongen gestaakt Zie ook de case van Zweedse aanbieder van "verzekeringen tegen verkeersboetes" in 2006. Niet strafbaar, niet in strijd met enige bestaande wet, maar de Minister vond het een perverse prikkel die zou aanzetten tot roekeloos hard rijden.

Ja volgens mij is dat strafbaar. Incidenteel een boete voor iemand betalen is iets anders dan georganiseerd boetes betalen, dat wordt aangemerkt als subversief gedrag.

Door het betalen van boetes van een ander wordt de rechtsstaat ondermijnt, dus de rechter kan als het vaker voorkomt of te groot risico dat de boete niet als een straf gezien wordt andere straffen gaan opleggen. Stel de situatie voor dat iemand een verzekering afgesloten heeft welke de boete betaalt als je discrimineert. En de rechter weet dat, dan zal de rechter een andere straf opleggen. In dit voorbeeld sluiten van de zaak. Of hogere boetes opleggen. Ook kan de wetgever wetten maken die de maximum van de boete verhogen of bepaalt dat mensen zelf hun boetes dienen te betalen of boetes opleggen aan organisaties die boetes betalen. Het is vergelijkbaar dat een gevangenis straf door de persoon zelf uitgezeten dient te worden, maar organisaties mogen wel mensen helpen die gevangen zitten. Door hun inkomen aan te vullen of het leven in de gevangenis gemakkelijker te maken. Dus direct de boete te betalen is mogelijk strafbaar, maar je mag altijd mensen die boetes krijgen ondersteunen zodat de straf die minder hard aan komt. Er is altijd nog het recht op meningsuiting en je kunt je mening ook uiten door een signaal af te geven door een boete voor een ander te betalen. Maar dat dient dan wel een uiting van je politieke mening te zijn. In dit geval zal de boete ook wel zo hoog zijn, omdat de rechter niet alleen de bakker wou straffen, maar ook de organisaties die de bakker steunen. Dus de boete is ook opgelegd aan de medeplichtigen. Dus zal de wet gever het toestaan dan een organisatie waar de dader lid van is de boete betaalt. Kortom je hebt niet alleen te maken met de wetgever, maar ook met de rechters. Dus ook al is het nu niet strafbaar, het kan in de toekomst wel strafbaar gemaakt worden. Het is een leuke vraag en gedachten experiment, maar in de huidige vorm niet haalbaar. De organisatie mag niet als enigste doel hebben betalen van boetes.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100