Wanneer krijg je de belgische type E+ kaart?

Wanneer je in België zo'n 5 jaar verblijft krijg je een type E kaart. Maar wanneer krijg je een type E+ kaart?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het duurzaam verblijfsrecht wordt in België pas erkend na vijf jaar verblijf. Er gelden de onderstaande uitzonderingen voor een EU-werknemer en EU-zelfstandige die vóór vijf jaar verblijf in België: 1. stopt met werken ten gevolge van een blijvende arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de EU-werknemer of -zelfstandige twee jaar ononderbroken in België heeft verbleven, of de arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die recht geeft op een uitkering ten laste van een Belgisch ziekenfonds; 2. of de EU-werknemer of -zelfstandige een Belgische echtgenoot of gelijkgestelde partner heeft; 3. of de EU-werknemer stopt vroegtijdig met werken, maar heeft een Belgische echtgenoot of gelijkgestelde partner; 4. of op het tijdstip waarop hij stopt met werken de EU-werknemer of -zelfstandige de wettelijke leeftijd heeft bereikt waarop hij aanspraak kan maken op een ouderdomspensioen. Wanneer de Unieburger (een onderdaan van een land van de Europese Unie (EU)) bewijst dat het aan de voorwaarden voldoet, maakt de gemeente de aanvraag over aan de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die een beslissing neemt binnen de vijf maanden. Indien de DVZ het duurzaam verblijf erkent, of indien de DVZ geen beslissing neemt binnen de vijf maanden te rekenen vanaf de afgifte van de bijlage 22, geeft de gemeente een "document ter staving van duurzaam verblijf" (bijlage 8bis) af. De Unieburger wordt dan ingeschreven in het bevolkingsregister en krijgt een elektronische E+ kaart. Deze kaart heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. http://www.kruispuntmi.be/thema/verblijfsrecht-uitwijzing-reizen/unieburger/eu-werknemer/duurzaam-verblijfsrecht-voor-een-eu-werknemer

Bronnen:
http://www.kruispuntmi.be/thema/verblijfsr...
http://www.kruispuntmi.be/thema/vreemdelin...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100