Gaat de Wet geluidhinder op in de Omgevingswet?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Neen. Het kabinet wil het omgevingsrecht makkelijker maken en samenvoegen in 1 Omgevingswet. Voorlopig vervangt de Omgevingswet 15 bestaande wetten. De wetten hieronder gaan in zijn geheel op in de Omgevingswet: Belemmeringenwet Privaatrecht Crisis- en herstelwet Interimwet stad-en-milieubenadering Ontgrondingenwet Planwet verkeer en vervoer Spoedwet wegverbreding Tracéwet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden Wet inzake de luchtverontreiniging Wet ruimtelijke ordening Grotendeels gaan de volgende wetten op in de Omgevingswet: Waterwet Wet beheer rijkswaterstaatswerken Wet herverdeling wegenbeheer Wet milieubeheer Van ongeveer 8 andere wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de Omgevingswet. Woningwet Monumentenwet 1988 Wet natuurbescherming Wet luchtvaart Mijnbouwwet Spoorwegwet Wet lokaal spoor Wet bereikbaarheid en mobiliteit De Wet geluidhinder valt hier dus niet onder.

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/om...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100