kun je een erfenis, na acceptatie, alsnog verwerpen, als. blijkt dat. er torenhoge schulden zijn?

Een man en een vrouw, beiden eerder getrouwd, en ieder 2 volwassen kinderen, er komt een samenlevingscontract, met een testament, ze huren samen een huis, en hebben dit ingericht, met , bijvoorbeeld, de kast van de ene, het bankstel van de andere, er is geen geld of andere waardevolle zaken te erven, maar om te voorkomen, dat als de ene komt te overlijden, zijn/haar kinderen, de helft van het huis leeg zouden halen, laten zij alles na aan de langstlevende.
De een overleed, de ander kon nu tenminste in een volledig ingericht huis blijven wonen, maar het begon al met een veel te lage begrafenisverzekering,en nu blijkt de ander ook nog eens torenhoge schulden te hebben, waar niks van bekend was, zo blijkt de overledene meerdere auto's op naam te hebben, waarvoor nooit belasting is betaald, om maar iets te noemen, huurachterstand enz. De langstlevende dreigt verzwolgen te worden, zoveel schulden!!! Kan de erfenis na acceptatie alsnog verworpen worden, en had de notaris e.e.a. niet beter moeten toelichten, voor wat meubelen gaat de langstlevende nu ten onder aan schulden, terwijl de kinderen van de overledene, al vrij snel al hun(toekomstige) rechten opgaven, mogelijk hebben zij er weet van gehad, wat nu?

Weet jij het antwoord?

/2500

Eenmaal geaccepteerd kan een erfenis niet meer worden verworpen. In dit geval regelt het testament de erfenis, maar zelfs bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is het mogelijk om afstand te doen van je aandeel daarin: in zo'n geval heb je geen recht meer op alle gezamenlijke bezittingen, maar is iemand ook niet aansprakelijk voor de schulden die uitsluitend door de huwelijkspartner zijn gemaakt. Bij een samenlevingscontract hoeft er geen afstand te worden gedaan van de gemeenschap van goederen, maar had de partner de erfenis wél beneficiair kunnen aanvaarden of helemaal kunnen verwerpen. Maar in deze situatie is dat helaas niet meer mogelijk: de langstlevende partner had geen kennis van de schulden en de notaris naar ik aanneem ook niet. Wanneer partners dit soort zaken voor elkaar verborgen houden, is daar helaas niet veel aan te doen. Wanneer er ook maar een vermoeden is dat er schulden zijn, zal de notaris adviseren om de erfenis beneficiair te aanvaarden (waarbij eventuele schulden uit de erfenis worden betaald en erfgenamen er niet persoonlijk voor aansprakelijk worden) of te verwerpen. Maar als er geen enkele reden is om aan te nemen dat er schulden zijn, of de erfgenaam er zelfs van overtuigd is dat er géén schulden zijn, is er geen reden om dit te adviseren. In beginsel vertrouwt iemand immers zijn of haar partner, het is dus niet logisch om beneficiair te aanvaarden - wat een ingewikkelder procedure is - "voor het geval er toch nog schulden zijn". Maar hoe dan ook: eenmaal aanvaard kun je niet meer terug. Zelfs wanneer iemand zich voor de procedure is afgehandeld gedraagt alsof de erfenis aanvaard is (betalingen doen uit de erfenis of spullen meenemen/gebruiken), gaat de wetgever er vanuit dat de erfenis zuiver aanvaard is en kun je niet meer terug. De langstlevende partner is in dit geval aansprakelijk voor alle gemaakte schulden. Volgens mij is het enige wat je in zo'n situatie kunt doen: zo snel mogelijk contact opnemen met alle schuldeisers, eventuele onbekende schuldeisers proberen te achterhalen, je aanmelden voor schuldhulpverlening en hopen dat de schuldeisers bereid zijn een regeling te treffen. Zijn de schulden onmogelijk af te betalen, dan is er in Nederland gelukkig de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) als uitweg. Ongetwijfeld geen pretje als je er middenin zit, maar nog altijd beter dan het alternatief van nooit schuldenvrij zijn en dus de ene na de andere deurwaarder, loonbeslag, gijzeling en de hele mikmak.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100