Als de directrice van een makelaarskantoor onterecht boos op mij wordt. Waar kan ik die klacht indienen?

Ik vroeg alleen of ze mijn gegevens anoniem wilde houden zodat andere mensen niet weten dat ik dat huis wil kopen. De plaats Buurse waar ik woon is wel een plaats waar iedereen iedereen kent. En als iets niet zeker is dat ik het wil kopen wil ik niet dat het wordt doorverteld. Aan de telefoon zei ze tegen me:

"ja maar wat nou anoniem! (schreeuwend).

Ik zei: 'waarom ben je nou zo boos? ik mag dat toch wel vragen? (normale toon).

Zij zei toen: 'nee maar ik hou helemaal niets anoniem...(heel boos).

Gelijk daarna legde ik de hoorn op de haak.

Een dag later. Toevallig mijn neef bezichtigde die woning en kreeg te horen dat ik ook op die woning had geboden (terwijl ik niet eens had geboden!). En zegt ze ook terwijl ik haar bedreigde en boos werd op haar (Terwijl zij juist boos op mij werd). En ik had helemaal niet gedreigd.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De NVM kent strenge regelgeving voor haar leden om lid te kunnen worden en te blijven. Een belangrijk onderdeel van de regelgeving zijn gedragregels welke zijn verwoord in de Erecode van de NVM. Indien u van mening bent dat een NVM-makelaar zich niet volgens de regels van Erecode heeft gedragen, dan kunt u uw klacht daarover voorleggen aan de (regionale) Raad van Toezicht in het kader van het tuchtrecht van de NVM. Raden van Toezicht kunnen uitspraak doen of de handelwijze van de NVM-makelaar conform de regelgeving is geweest. Wordt uw klacht gegrond verklaard dan kunnen de Raden aan de beklaagde makelaar ook een sanctie opleggen. Heeft de makelaar ernstige fouten gemaakt dan kan bijvoorbeeld een berisping worden opgelegd. Is er sprake van zeer ernstige overtredingen dan kan een makelaar of makelaarskantoor worden geschorst als NVM-makelaar. Er kan zelfs besloten worden om de verbinding tussen de makelaar of het makelaarskantoor en de NVM te beëindigen. De makelaar of het kantoor mag het merk NVM dan niet meer voeren en hoort niet meer bij de vereniging. Raden van Toezicht oordelen niet over aansprakelijkheid of schadevergoeding. Procedure Allereerst legt u de klacht schriftelijk voor aan de makelaar. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden, dan kan de klacht (nadat het klachtgeld is voldaan) worden voorgelegd aan één van de Raden van Toezicht. Na het schriftelijk uitwisselen van de standpunten van partijen, volgt er een hoorzitting, waarbij partijen zaken kunnen toelichten en de Raad vragen kan stellen. De hoorzitting van de (centrale) Raad van Toezicht is in principe openbaar. Hierna doet de Raad uitspraak. Bent u, of is de makelaar, het niet eens met de uitspraak van de Raad van Toezicht, dan is er hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Toezicht. In het Reglement Tuchtrechtspraak NVM is de procedure geregeld. Eerdere uitspraken van de Raden van Toezicht en de Centrale Raad van Toezicht van de NVM vindt u in het jurisprudentieregister. In dit register kunt u bijvoorbeeld opzoeken of er over een soortgelijke klacht al uitspraak is gedaan. En welke dienstverlening u ook kiest, de NVM-aankoopmakelaar behartigt alleen uw belang. Op grond van uw verhaal lijkt het mij dat uw belangen niet goed en zorgvuldig behartigd zijn. Toegevoegd na 2 uur: De Raad van Toezicht is uitsluitend belast met het toezicht op de gedragsregels die gelden voor leden van de NVI. Ga dus eerst na of de makelaar daar lid van is.

Bronnen:
http://www.nvm.nl/nl-nl/wonen/voorlichting...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100