Staat in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) dat de MR betrokken moet worden bij het aanstellen van een nieuwe leerkracht?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Nee dat staat er niet in en dat hoeft dus ook niet. De medezeggenschapsraad heeft volgens de Wet wel adviesrecht inzake vaststelling of wijziging van een regeling op het gebied van aanstellingsbeleid voor zover die vaststelling of wijziging verband houdt met de grondslag van de school. De medezeggenschapsraad en een geleding daarvan zijn volgens de Wet verder bevoegd om over alle aangelegenheden, de school betreffende, aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Dat zou in specifieke situaties dus ook een bepaalde vacature of sollicitant kunnen betreffen. De medezeggenschapsraad waakt volgens de Wet in de school tegen discriminatie op welke grond dan ook en bevordert gelijke behandeling in gelijke gevallen en in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen alsmede de inschakeling van gehandicapten en allochtone werknemers. Dus mocht dit in het geding zijn bij een bepaalde vacature of sollicitant dan zou dat aanleiding voor zo'n voorstel kunnen zijn of om een standpunt kenbaar te maken.

Bronnen:
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/geld...
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020685/geld...

Nee. Wel dat de medezeggenschapsraad een adviesbevoegdheid heeft bij de aanstelling of het ontslag van de schoolleiding (art. 11, lid h).

Het woord medezeggenschapsraad is eigenlijk foutief gekozen. want die heeft eigenlijk niets te ZEGGEN of te beslissen. De raad kan alleen maar meedenken, De directie neemt het besluit!

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100