Wat is de bewaartermijn voor papieren overeenkomsten? Alle overeenkomsten zijn inmiddels digitaal opgeslagen.

Ik ben bezig met een onderzoek naar een contractbeheersysteem. Echter, staat hier op kantoor een grote kast met allerlei papieren contracten, waar men graag vanaf wil. Alle overeenkomsten zijn gedigitaliseerd. Wat is de bewaartermijn van de papieren contracten? Of voldoen alleen de digitale contracten en kunnen de papieren contracten weg? Zo ja, wat is de bewaartermijn van de digitale contracten?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Voor de meeste documenten geldt een bewaartermijn van 7 jaar, althans voor de Belastingdienst. Eist een andere overheid een langere termijn, dan geldt die. Voor het omzetten naar een andere vorm gelden ook regels, zie laatste tekstblok. "Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). Wij streven echter naar zo min mogelijk administratieve lasten en hanteren soms kortere bewaartermijnen. Hoe lang u uw administratie moet bewaren, hangt af van het belang dat wij hebben bij de verschillende soorten gegevens in uw administratie. Bepaalde onderdelen van uw administratie worden aangemerkt als basisgegevens. Daarbij moet u denken aan: ◾het grootboek ◾de debiteuren- en crediteurenadministratie ◾de voorraadadministratie ◾de in- en verkoopadministratie ◾de loonadministratie De basisgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven. Na deze termijn vragen wij deze gegevens niet meer bij u op. Uitzondering In verband met de herzieningstermijn van de aftrek voorbelasting voor onroerende zaken, zoals bedrijfspanden, moet u de gegevens van onroerende zaken 10 jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u met ons afspraken maken over kortere bewaartermijnen dan 7 jaar. Voor de basisgegevens en de overige gegevens kunt u met ons afspraken maken over: ◾de vorm waarin u de gegevens bewaart (op papier of elektronisch) ◾het detailniveau (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa) Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. Let op! De kortere bewaartermijnen gelden uitsluitend voor de Belastingdienst. Bij andere overheidsinstellingen kunt u dus nog te maken krijgen met de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. U moet er dus ook voor zorgen dat deze programma's en bestanden bij een controle kunnen worden gebruikt. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoet u niet aan uw bewaarplicht. Wel kunt u, onder bepaalde voorwaarden, bestanden en andere gegevens in een andere vorm bewaren. Dit wordt conversie genoemd. De voorwaarden zijn: ◾U zet alle gegevens over. ◾U zet de gegevens inhoudelijk juist over. ◾U zorgt ervoor dat de nieuwe gegevensdrager tijdens de hele bewaartermijn beschikbaar is. ◾U kunt de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd (re)produceren en leesbaar maken. ◾U zorgt ervoor dat een controle van de geconverteerde gegevens binnen redelijke tijd kan worden uitgevoerd. (...)"

Bronnen:
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/conn...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100