Hoe zit het wettelijk als iemand moedwillig een kat op straat zet?

Weet jij het antwoord?

/2500

het onthouden van zorg aan dieren is strafbaar gesteld in het wetboek van strafrecht.

Dat valt officieel onder verwaarlozing. De eisen zijn minimaal, maar als je een dier onder je hoede neemt, ben je verplicht te zorgen voor onderdak, eten en drinken, en zo nodig medische verzorging. Voor dit soort gevallen kan je 144 bellen. Toegevoegd na 10 minuten: https://hondenbescherming.nl/nieuws/2014/07/04/wet-houden-van-dieren-de-verzorging-het-houden-en-de-behuizing/

1. Dierenmishandeling Natuurlijk is dierenmishandeling al bij wet verboden, nieuw is dat een aantal handelingen expliciet niet meer mogen. Zo mag je een dier niet dumpen. En ben je dus in strafbaar op het moment dat je een hond voor de deur van het asiel achterlaat. Schoppen van een dier en slaan van een dier met letsel tot gevolg worden ook verboden. En dieren op een ongeschikt (bijvoorbeeld drassig) weiland huisvesten idem. Vuurwerk gooien naar dieren of bijtende stoffen toebrengen; het staat nu zwart op wit dat dit zonder meer strafbaar is. De nieuwe regels zorgen ervoor dat bijvoorbeeld de LID niet meer hoeft te bewijzen dat het schoppen van een dier daadwerkelijk pijn heeft gedaan; de gedraging op zich is al verboden!

In aanvulling op het vorige antwoord: Het dier mag dan niet voor zichzelf zorgen door diertjes te vangen: In de flora- en faunawet (artikel 16 lid 3) staat: 'Eenieder is verplicht te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt.' Met een dier worden hier ook huisdieren bedoeld. Dus ook katten. Verder ben je verantwoordelijk voor alle schade die het beestje maakt. Dit kan dus ook zijn wanneer er een ongeluk gebeurt waardoor iemand gewond raakt. Artikel 179 Burgelijk Wetboek 6 De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht zou hebben gehad. Volgens BW5:23 lid 2 mag je een dier vasthouden als die iets kapot maakt. In lid 1 mag je de eigenaar verzoeken het beest weg te halen. Artikel 23 1. Is een voorwerp of een dier anders dan door opzet of grove nalatigheid van de eigenaar op de grond van een ander terecht gekomen, dan moet de eigenaar van de grond hem op zijn verzoek toestaan het voorwerp of het dier op te sporen en weg te voeren. 2. De bij de opsporing en wegvoering aangerichte schade moet door de eigenaar van het voorwerp of het dier aan de eigenaar van de grond worden vergoed. Voor deze vordering heeft laatstgenoemde een retentierecht op het voorwerp of het dier. Verder kan het gezien worden als 'verwaarlozing' en dit betekend dierenmishandeling. art 36, lid 1 Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, te weten het (doelloos) bij een dier veroorzaken van pijn of letsel dan wel het benadelen van de gezondheid of het welzijn van een dier (dat kan een eigen dier zijn of een dier in de vrije natuur). Het gaat daarbij in deze richtlijn om het zonder aanleiding mishandelen/verwaarlozen door particulieren, dus niet om het (structureel) niet nakomen van de dierenwelzijnsregels door bedrijven. Er kunnen om verschillende reden heel wat wetten zijn die van invloed kunnen zijn.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100