Is het toegestaan de automatische incasso van / naar de woningbouw in te trekken en in juli zelf de 'oude' huurprijs over te maken?

Ik doe dit dus omdat mij vertelt is dat dit wettelijk toegestaan is*. Omdat het slechts een voorstel is van de woningbouw en ik volgens hen niet verplicht ben de huurverhoging maar voor zoete koek te slikken. (*door de plaatselijke huurdersvereniging)

Dan kom ik in augustus voor de huurcommissie en dan wordt besloten of het blijft bij het oude of dat ik alsnog de verhoging van 4% moet betalen.

Bij een antwoord graag uitgebreid onderbouwen, liefst met bronnen erbij, bij voorbaat dank

Er vanuit gaande dat de vraag duidelijk is zo?

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is toegestaan maar waarom zou je dat doen? De uitspraak van de huurcomissie is bindend en de coorporatie zal dan met terugwerkende kracht moeten corrigeren. Maardat geld voor jou ook dus als de corporatie gelijk krijgt moet jij bijbetalen. Dat staat nog los van mogelijk vervelend gedoe omdat de huur niet volledig betaald wordt.

U hebt altijd het recht om een automatische incasso in te trekken. Zeker als het om een variabele incasso gaat. De incasso bent u overeengekomen met een instelling of bedrijf. De zgn incassant (begunstigde). Bij deze incassant kun je de machtiging intrekken of stop zetten. Als u een bedrijf of instelling heeft gemachtigd om automatisch geld van uw rekening af te schrijven, dan kunt u deze machtiging stopzetten door bij dat bedrijf een schriftelijk verzoek in te dienen. U kunt hiervoor ook eet formulier stopzetten machtiging uitprinten en ingevuld en ondertekend opsturen naar het bedrijf of instelling waaraan u de machtiging heeft verstrekt. Het is verstandig een kopie van de intrekking machtiging voor uw eigen administratie te bewaren en de incasseerder te vragen om een bevestiging dat uw machtiging is ingetrokken. Voorbeeld formulier: Intrekking Machtiging Stuur dit formulier naar het bedrijf of instelling aan wie u de machtiging heeft afgegeven. Ondergetekende trekt hierbij de machtiging in die verleend is aan: (bedrijf of instelling): ………………………………………… om van zijn/haar ondergenoemde rekening bedragen af te schrijven wegens: ………………………………………………………. Incassant Id: ………………………………………………….. Machtiging Id: ……………………………………………….. Rekeningnummer: NL _ _ INGB _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (bijvoorbeeld) Naam en voorletters: …………………………………………. Adres: ………………………………………………………… Postcode en plaats: …………………………………………… Datum: Handtekening:

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100