Wanneer kun je in Nederland een gebouw als Rijksmonument opgeven?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hoewel de overheid een zeer terughoudend aanwijzingsbeleid voert kun je altijd een suggestie doen. Een suggestie maakt een kans indien het monument past in een aanwijzingsprogramma zoals vastgesteld in de Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2013. Dit betreft de Nieuwe Hollandse Waterlinie; monumenten uit 1940-1959 en de wederopbouwperiode 1959-1965. Hierbij zij opgemerkt dat voor deze programma’s reeds uitvoerige inventarisaties zijn geweest i.s.m. de gemeenten hetgeen voor al deze drie aanwijzingsprogramma’s ook al tot definitieve Beschermingsprogramma’s heeft geleid (in september 2013 heeft de Minister van OCW het definitieve Beschermingsprogramma wederopbouw 1959 - 1965 vastgesteld). Hiermee is dus ook voor objecten uit die categorieën de kans inmiddels klein geworden. In algemene zin blijft aanwijzing wel mogelijk voor objecten die vanwege hun schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde kunnen worden aangemerkt als nationaal of internationaal erkend monument van de Nederlandse architectuur, stedenbouw, landinrichting, bouwtechniek of ruimtegebonden kunst én vanwege de hoge zeldzaamheid een onmiskenbare aanvulling vormen op de lijst van beschermde monumenten. E.e.a. dient onder meer te spreken uit vakliteratuur. Bij de aanwijzing van een monument wordt verder rekening gehouden met de mate waarin het monument een positief behoudsperspectief heeft, zowel technisch als functioneel. Voorts met de mate waarin het monument een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving. Op de site van de Rijksdienst voor cultureel erfgoed staat meer info en een link naar het formulier waarop de suggestie kan worden gedaan. Toegevoegd na 9 minuten: Het is wel aardig om eens te kijken naar de lijst van suggesties die nu in behandeling zijn (bron 3). Daar kun je per geval ook zien of er al dan niet serieus naar gekeken wordt (onderzoek wordt gedaan etc). Dat geeft wel enig gevoel van kansrijkheid.

Bronnen:
http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/...
http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/...
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/defau...

Hoezo wanneer? Bedoel je welke criteria daar voor zijn? Dat is niet duidelijk. En op de aanwijzing tot monument c.q. rijksmonument bestaat dan ook veel kritiek vanuit professionele hoek. Dus je kunt niets opgeven. Daar is een instantie voor: De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Die zorgen voor de aanwijzing, in opdracht van Het Ministerie van OCW. Misschien kun je daar een suggestie doen, maar dat zal weinig uithalen, want men is in Nederland heel terughoudend met monumenten aanwijzen............. De rijksmonumenten zijn ingeschreven in het Monumentenregister (artikel 1 Monumentenwet 1988), die geautomatiseerd is te vinden in de Objectendatabank (ODB), beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De Objectendatabank is niet publiekelijk toegankelijk. Op 1 juli 2007 ging een tijdelijke beleidsregel van kracht (Tijdelijke beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 2007) in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk, waarin de aanwijzing van rijksmonumenten tot 1 januari 2009 is opgeschort voor zaken gebouwd voor 1940. Alleen bij hoge uitzondering worden beschermde rijksmonumenten aangewezen, alleen wanneer de zaak behoort tot de ongeveer 100 meest waardevolle monumenten die zijn gebouwd in de periode 1940 tot en met 1958 (de z.g. wederopbouw-periode). Deze lijst werd in de herfst van 2007 gepubliceerd, zie: Top 100 Nederlandse monumenten 1940-1958. http://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksmonument

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100