Dakloos, is jagen toegestaan?

Ik als 25 jarige (sinds kort) dakloze vraag mij af of jagen is toegestaan, om te overleven.
Ik ben reeds bekend na wat onderzoek dat de vrije jacht in Nederland verboden is. Vergunning dit, vergunning dat. Flora- en faunawet etc.

Nu overleef ik door te vissen en verschillende bosrijke gebieden af te struinen na voedsel (bessen, planten e.d.)
Een konijntje of gevogelte zal ik ook niet laten wegkomen mocht de kans zich voordoen.
Brood is ook geen enkel probleem om aan te komen.
Wat ik nu dus doe valt onder (wild)stroperij, wat strafbaar is in Nederland.

Ik heb de beschikking over vuur (warmte en verlichting), water, elektriciteit (incl. Internet) en een droge slaapplek in de vorm van een wind/regendichte tent en slaapzak.
Nee, ik heb niet de beschikking over geld of een uitkering of iets dergelijks.

Zo maatschappelijk ben ik nou ook weer niet ingesteld.

Anyway long story short, wat mag ik nu wel, en wat niet?
Wat kan er gebeuren als een ambtenaar mij bijvoorbeeld ziet vissen en ik de wetten die hij voorstelt niet inzie en de natuur de natuur is en niet gecontroleerd wordt door regeltjes, wetten en overige geblaat van zijn kant?

Weet jij het antwoord?

/2500

Nee, natuurlijk niet, tenminste niet zonder vergunning en je binnen de daarvoor geldende regels te houden. Je woont in Nederland en hebt je dus aan de nederlandse wet te houden...hoe je woont of wat jouw idealen zijn heeft daar verder niets mee te maken. Je bent dus bekend met de regelgeving rond de jacht (en visserij?) en die geldt ook voor jou. Anders zou iedereen wel een excuus kunnen verzinnen waar hij/hij wel zou mogen jagen of vissen zonder vergunnig. Artiekel 314 uit het Wetboek van Strafrecht: Hij die, zonder geweld of bedreiging met geweld tegen personen, geheel of ten dele aan een ander toebehorende klei, bagger, ongesneden veen, zand, aarde, grind, puin, mestspeciën, zoden, plaggen, heide, helm, wier, riet, biezen, mos, onbewerkt en niet vervoerd hak- of sprokkelhout, ongeplukte of afgevallen boomvruchten of bladeren, te veld staand gras of te veld staande of na de oogst achtergebleven veldvruchten wegneemt, met het oogmerk om zich die voorwerpen wederrechtelijk toe te eigenen, wordt, als schuldig aan stroperij, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. Zelfs het verzamelen van vruchten kan dus ook als stroperij gezien worden (boomvruchten noemen ze hier, weet niet of dat voor bessen en eetbare planten geldt), gelukkig wordt hier over het algemeen niet àl te moeilijk over gedaan. Toegevoegd na 1 uur: mocht een ambtenaar jou betrappen tijdens et vissen (of met een versgevange vis en een hengel in je hand op weg naar huis): Op Illegaal vissen (visstroperij) staat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden of geldboete van 19000 euro voor. Nauurlijk geldt dit niet voor als je één visje voor eigen consumptie hebt gevangen, maar een lichte straf zoals bv een taakstraf, of een lagere geldboete zit er toch wel in! Toegevoegd na 1 uur: mocht een ambtenaar jou betrappen tijdens et vissen (of met een versgevange vis en een hengel in je hand op weg naar huis): Op Illegaal vissen (visstroperij) staat een maximale gevangenisstraf van 3 maanden of geldboete van 19000 euro voor. Nauurlijk geldt dit niet voor als je één visje voor eigen consumptie hebt gevangen, maar een lichte straf zoals bv een taakstraf, of een lagere geldboete zit er toch wel in!

Bronnen:
http://www.sportvisserijmidwestnederland.n...

Nederland is een gevangenis zonder tralies als je je aan elk regeltje en elke wet moet gaan houden. Er zijn nog steeds dorpjes waar iedereen hun eigen drank stookt, men grote vreugdevuren bouwt en waar niemand voor iets als een wietplantage de politie zou bellen, al die dingen zijn volgens de Nederlandse wet verboden. Wat ik hiermee wil zeggen is dat wetten en regels er ooit zijn gekomen om de orde te handhaven, een orde die er in dergelijke dorpen meer is dan in de grote stad. De wet die betrekking op het stropen heeft is ooit in het leven geroepen omdat de adel van jagen hield. Gewone burgers mochten geen groot wild stropen, zodat de adel genoeg te schieten had. WIKIPEDIA: "In de tijd van het ancien régime echter, bezat de heer alle rechten op jacht, visserij, veldvruchten en dergelijke. En mensen die -vaak uit armoede- zich daar iets van toe-eigenden werden streng gestraft, zelfs als de producten anders zouden verrotten. Toen het ancien régime werd afgeschaft bleef een aantal van deze rechten nog in stand. Tegenwoordig wordt deze wet vooral gebruikt om de leefomgeving te beschermen tegen ingrepen van een dergelijke omvang dat ze het milieu schade kunnen berokkenen." Volgens de wet is t dus verboden, maar de reden van deze wet is krom, en een oordeel wordt geveld door een rechter die de hele situatie in ogenschouw dient te nemen. Deze vraag is dus niet met ja of nee te beantwoorden, maar mn gezond verstand zegt dat het gewoon moet kunnen, zolang je geen bedreigde diersoorten opeet;)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroperij_(st...

Loslopende katten mogen wel jagen. Dus ga achter de muizen aan. Maar serieus, bepaalde dieren kan je zo ook vangen zonder ze neer te schieten. Ik ken een student die zijn studiebudget heeft aangevuld door met een stuk brood aan een vislijn.... Maar, ik zou het niet doen. Behalve de muizen dan. Of waterratten die de dijken opvreten. Met dat laatste zou je zelfs wat geld kunnen verdienen. Maar moet je zelf even bepalen hoe de regels zijn i.v.m. keuringsdienst van waren. En ook de ganzen die alles opeten bij de boeren. Of ze vogels die gevaar opleveren bij de vliegvelden. Als je ze alleen voor eigen consumptie gebruikt. Dan zou je misschien ook contact kunnen leggen met een boer en in ruil op een paar muizen jagen. Of gebruik je fantasie om mee te beginnen. Voor rest moet je controleren of het niet verboden is. Dan kan je iets gerichter zoeken op internet. Toegevoegd na 13 minuten: Waarom zo'n minnende reactie? Je mag wel slakken en andere schadelijke dieren vangen. De bestrijding ervan is ook niet aan banden gelegd. Er is dus een alternatief mogelijk voor de plek en de wijze en de dieren waarop je wil jagen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100