In hoeverre kan je spreken over incest?

Wat is volgens de wet incest?Mag iemand een (sexuele)relatie hebben met de dochter/zoon van je moeders nicht?Wat is incest en wat niet meer?

Toegevoegd na 4 minuten:
En met een sexuele relatie,bedoel ik wel dat beide dat willen.En waar ligt de grens met kinderen krijgen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Volgens de wet: een seksuele relatie tussen instemmende volwassenen is sowieso niet verboden. Ook niet tussen broer en zus of ouder en kind. Ook niet als daar zwangerschappen uit voortkomen. Wat zou de staat er ook aan moeten doen? Op de loer liggen in de slaapkamer? Verplichte abortus uitvoeren? Dat is erger dan die zeldzame hypothetische gevallen waarin mensen zich met een directe bloedverwant voortplanten. Pas bij een officieel huwelijk worden er restricties opgelegd aan bloedverwanten, zo uit mijn hoofd mag je niet trouwen met een broer/zus, één van je ouders, één van je grootouders of een broer/zus van één van je ouders. Wel mag je trouwen met het kind van een broer/zus van één van je ouders, en zeker ook met het kind van je moeders nicht.

Wetboek van strafrecht Artikel 249 1Hij die ontucht pleegt met zijn minderjarig kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil, een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige of zijn minderjarige bediende of ondergeschikte, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie. Toegevoegd na 6 minuten: Voor meerderjarigen is incest niet strafbaar. Van incest wordt ook niet meer gesproken als het gaat om een nicht. Het moet gaan om een kind of pleegkind. Er is ook geen strafrechtelijke bepaling die kinderen krijgen verbiedt tussen bloedverwanten. Dat artsen dit zeer sterk zullen afraden is een ander verhaal.

Bronnen:
Wetboek van strafrecht

ja hoor dat mag. Alleen neef-nicht is onderworpen aan een dispensatieregeling. (weer ingevoerd omdat veel allochtonen binnen de familie trouwen en er daardoor veel gehandicapte kinderen komen. En vertel me niet dat dat niet waar is, ik kom uit de gezondheidszorg). Maar achternicht=neef geeft voldoende invloed van vers bloed en mag volgens de wet. Toegevoegd na 1 minuut: Mits diegene wel op de huwbare leeftijd is, 16 voor vrouwen en 18 voor mannen.

Dit is zelfs per land verschillend. Officieel is het een (sexuele) relatie hebben met een naaste bloedverwant, dus broer of zus. In enkele landen is het verboden te trouwen met een halfbroer of -zus. Neven en nichten vallen meestal niet onder 'incest'.

Incest of bloedschande is van oudsher geslachtsgemeenschap tussen naaste bloedverwanten. Het woord komt van het Latijnse incastus, wat "onkuis" betekent. Het was toen verboden omdat je er mismaakte kinderen van kon krijgen. Bloedschande (is ook incest) staat voor geslachtsgemeenschap tussen bloedverwanten in de nabije graad, dus tussen broers en zusters, broers onderling, vaders en dochters of zoons, moeders en zonen of dochters, neven en nichten, ooms en nichten, tantes en neven en grootouders en kleinkinderen. Op dit moment is een huwelijk tussen neef en nicht niet verboden in Nederland. Wel is er een wet in voorbereiding die huwelijken onder allochtonen tussen neef en nicht moet gaan verbieden. Een eerstegraads neef-nicht huwelijk heeft te maken met een kleine risicoverhoging die voornamelijk voor zeer zeldzame ziekten significant is. Een risicopaar van twee dragers van de erfelijke aanleg voor taaislijmziekte of sikkelcelziekte heeft 25% kans op een kind met die ziekte, ongeacht of ze verwanten zijn. Bloedverwanten in de eerste lijn (broer/zus en broer/zus, ouder en kind, etc.) mogen niet met elkaar trouwen. Indien er sprake is van een broer/zus door adoptie dan kan de minister van Justitie het huwelijksverbod opheffen. Specifiek met betrekking tot kinderen (is dus niet altijd incest) Ontuchtige handelingen met het eigen kind, stiefkind of pleegkind, zijn pupil of een aan zijn zorg, opleiding of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige. In Nederland is seksueel contact met een kind beneden de twaalf jaar zonder meer strafbaar. Ook contact met een jongere tussen de twaalf en zestien jaar is strafbaar maar de politie komt volgens het geldende recht alleen in actie als er een aangifte wordt gedaan. Het is immers niet de bedoeling dat een jongen van zeventien die met zijn vriendinnetje van vijftien naar bed gaat, wordt vervolgd. Je vragen: De wet heeft geen definitie van incest. Bij overtredingen spreekt men van ontuchtige handelingen, huwelijken eerstegraads neef/nicht, bloedverwanten eerste lijn, etc. Mag iemand een (sexuele) relatie hebben met de dochter/zoon van je moeders nicht? Met iemand bedoel je waarschijnlijk een kind van de moeder. Volwassenen mogen (volgens de wet, het is n.l. niet verboden) met ieder ander familielid een (sexuele) relatie hebben als het met beider goedvinden gaat. Als de vraag slaat op huwelijken; zie dan de uitleg hierboven.

Er is geen specifieke bepaling die incest strafbaar stelt. Wel indien er sprake is van minderjarigheid. Gelukkig maar want een verstandige wetgever behoort dergelijke onderwerpen aan het moraal van haar burgers toe te vertrouwen. Als een broer en een zus beide gelukkig zijn in een sexuele relatie behoren wij daar niet over te oordelen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100