Op welke wijze wordt het afgedwongen om je aan de Nederlandse wet te houden?

Ik heb nog nooit een contract ondertekend waarin staat dat ik mij aan de wet zal houden. Of heb ik het mis?

Weet jij het antwoord?

/2500

Hiervoor geldt: "Ieder wordt geacht de wet te kennen". "Iedereen wordt geacht de wet te kennen. Dit bijna tot Nederlands spreekwoord uitgegroeide gezegde is zelf geen wet of algemene regel, maar een rechtsbeginsel. Dit beginsel zegt dat een burger zich niet kan beroepen op zijn of haar onkunde of gebrek aan kennis, wanneer hij/zij aan het sociale verkeer deelneemt. Men moet het beginsel nooit letterlijk nemen. Niemand zal ooit alle wetten kennen, die onze Staat der Nederlanden rijk is. Maar ook als je niet alle wetten kent, wordt je geacht de wetten te kennen op het bepaalde gebied, waarop je opereert. Het is een functioneel vereiste dat in de praktijk redelijk voldoet. Wie van vissen houdt zal moeten weten aan welke vereisten sportvissers moeten voldoen en wanneer de vergunningen moeten zijn aangevraagd. Voor de beroepsvissers bestaan weer veel meer regels, voorschriften en uitvoeringsbesluiten. (...)"

Bronnen:
http://www.dbnl.org/tekst/schu069opzo01_01...

In de eerste plaats heb jij of je ouders etc. via verkiezingen gekozen voor de leden van de 2e kamer, voor de leden van provinciale staten en de gemeenteraad. Dus heb je volksvertegenwoordigers gekozen die dan weer namens jou en ons allen beslissingen nemen omtrent de gang van zaken in ons land. Deze vertegenwoordigen dus de ingezetenen van dit land. Zoals je bekend zal zijn is de wetgever Koning en Staten Generaal( 1e en 2e kamer). Zij maken dus de wetten waar wij ons aan houden. En dan nog steeds ben je niet akkoord gegaan met je persoonlijk verplichtingen ( en rechten). Heel veel van die rechten staan in de Grondwet en ik weet zeker dat je daar geen bezwaar tegen hebt ( rechtop vrijheid van godsdienst, vrije meningsuiting etc.). Er staat ook dat je heel veel andere rechten hebt, behalve als de wet daar specifieke regelingen voor heeft. De term iedereen wordt geacht de wet te kennen is een specifieke regel die in feite betekent dat je pas aan een wet vast zit zodra die volgens alle regels is gepubliceerd. Maar dat is om zo te zeggen voer voor juristen want alle wetten worden volgens een vast patroon bekendgemaakt ( Staatsblad etc). Je zult zelden overhoord worden naar je wetskennis, maar als je een wet overtreedt kan de overheid ingrijpen. Die wetten zijn immers gepubliceerd. Diezelfde wetten geven een sanctie op het niet naleven. Straf bijvoorbeeld. Dan nog heb je persoonlijk geen overeenkomst gesloten. Maar dan speelt het zogenaamde "Contract Social" : de burgers geven de overheid ( of de koning of welke leiding dan ook) het recht de burgers wetten op te leggen en bijv. belastingen te heffen in ruil voor veiligheid en vrede. Dus de overheid moet zorgen dat de burgers veilig in dit land wonen, dat we worden beschermd door een leger en verder dat de overheid voor allerlei dingen zorgt zoals wegen enzovoort. Simpel: als je niet aan die wetten wilt voldoen , is er maar éen keuze, verhuizen naar een ander land. Maar meestal valt dat erg tegen. Ons land is behoorlijk comfortabel voor de burgers, mede dankzij die goede wetgeving.

Het afdwingen van de naleving op de Nederlandse wetgeving wordt veelal gedaan door handhavers van de wet, bijv. politieagent (kan een boete uitschrijven als er een wet/norm wordt overtreden), belastinginspecteur (kan een boete opleggen als je geen of te weinig belasting betaald). Zo zijn er vele handhavers door de overheid (nationaal een locaal) aangesteld. Daaraan is een compleet stelsel van rechtspraak gekoppeld om uitspraak te doen teneinde de handhaving af te dwingen (men kan bijvoorbeeld in de gevangenis worden vastgezet indien men zich niet houdt aan bepaalde wetten).

Nederland is niet alleen een rechtsstaat maar zelfs een democratische rechtsstaat. Democratisch, omdat de burgers kiezen wie het land regeert. Een rechtsstaat, omdat iedereen zich aan het Nederlandse recht moet houden, dat geldt voor jou en mij maar ook voor de overheid. In een democratische rechtsstaat zijn de rechten en plichten van iedere burger vastgelegd in de wet. In Nederland is dat vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Nederland kent zoals dat heet: Scheiding der machten Het is belangrijk dat de macht binnen een land niet in één hand is omdat anders de kans groot is dat de overheid haar macht gaat misbruiken. In een rechtsstaat zijn de belangrijkste overheidstaken verdeeld over drie machten: 1. Wetgevende macht: regels maken 2. Uitvoerende macht: regels uitvoeren 3. Rechterlijke macht: conflicten beslechten als de regels niet duidelijk zijn of niet goed worden toegepast. De rechter behoort niet tot de wetgevende macht en ook niet tot de uitvoerende macht. Artikel 1 van de grondwet geeft aan dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld. Daar hoef je niet voor te tekenen. De uitvoerende macht ziet erop toe dat men zich aan de wet houdt. Wil je er nog veel meer over weten lees dan eens wat boeken over de beginselen van de democratische rechtsstaat of de grondslagen van het Nederlandse staats- en bestuursrecht.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100