Wordt de voordeurdelers-regel nog altijd toegepast bij de belastingdienst?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Voordeurdeler is eigenlijk een term uit de vorige eeuw. Bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is die term helemaal verdwenen. Sinds 2001 geldt dat de belasting een individuele heffing is. Moeilijk te individualiseren inkomensbestanddelen, ook wel genoemd gemeenschappelijke inkomensbestanddelen zoals vermogen (spaargeld) mogen vrij tussen de partners worden verdeeld. Voor aftrekposten zoals de hypotheekrenteaftrek geldt hetzelfde. Bovendien is de geleidelijke afbouw van de dubbele heffingskorting voor kostwinners pas in 2024 afgerond. Een niet verdienende (fiscaal) partner kan nu nog de heffingskorting al of niet gedeeltelijk overgedragen krijgen. Spottend noemt men dit wel de 'aanrechtsubsidie' of 'huisvrouwenbelasting' Voordeurdeler en het begrip fiscaal partner dekken elkaar nog steeds voor een heel groot deel. De 'moderne voordeurdelers' zijn echtgenoten, maar ook andere samenwonenden / ongehuwden. Bijvoorbeeld samenwonenden met kind, een gezamenlijke eigen woning of met een notarieel afgesloten samenlevingscontract. Deze samenwonenden heten tegenwoordig fiscaal partners. Ook samenwonenden zonder kwalificatie als fiscaal partner kunnen 'voordeurdeler' zijn. Te denken valt aan 65-plussers (ongehuwd) die samenwonen. Of iemand trekt bij zijn vriend / vriendin in al of niet met kind(eren). Dit samenwonen heeft consequenties voor de hoogte van de AOW-uitkering of de WWB-uitkering. Ook voor de toeslagen kan het samenwonen van invloed zijn. De laatste paar jaren zijn de regels steeds gewijzigd. Was men in het ene jaar wel toeslagpartner ('voordeurdeler') dan kon men dat in het andere jaar weer niet zijn. Zo zijn samenwonenden (geen fiscaal partners) vanaf 2013 geen toeslagpartners meer van elkaar. Ook een inwonend kind is over het algemeen geen toeslagpartner met een ouder. N.B: Voor de huurtoeslag is het begrip 'voordeurdeler'nog steeds van belang. Maar nu heet de persoon medebewoner. Dat kan een inwonend meerderjarig kind zijn maar ook bijvoorbeeld een familielid dat al of niet tijdelijk inwoont. Wat nog steeds hetzelfde is: is er een gezamenlijke huishouding of niet. Een kamerhuurder is geen voordeurdeler(heeft een eigen huishoudig) en is dus ook geen medebewoner. Zie ook de vraag en antwoorden over wel of niet voordeurdeler van vorig jaar op goeievraag: http://www.goeievraag.nl/vraag/financien-werk/financien/belasting/moeder-85-58-huis-gaan.290570

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Partner_(relatie)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100