In hoeverre mag ik mijn gezin/leven/huis beschermen?

Stel,er komt een inbreker die mijn familie bedreigd.Mag ik deze persoon klappen geven,met als gevolg hij blijvend invalide geraakt,of zelfs komt te overlijden?

Weet jij het antwoord?

/2500

Als het aan mij ligt wel, dat noem ik beroepsrisico van de inbreker. De wet is helaas van andere mening. Die inbreker heeft vast een slechte jeugd gehad, die moet je met respect tegemoet treden. Als jij hem dusdanig neermept dat hij invalide raakt of sterft, dan wordt jij aangeklaagd en loop jij grote kans voor langere tijd in het gevang te belanden.

Volgens de wet zou je hem alleen mogen overmeesteren zolang je hem daarbij niet mishandelt. Je kunt hem natuurlijk wel 'mishandelen' als het zelfverdediging is. Of is dat iets te Amerikaans wat ik nu opnoem?

Wie in zijn/haar eigen huis of bedrijf door een inbreker wordt overmeesterd, moet bewijzen uit zelfverdediging niet al te gewelddadig te hebben opgetreden. In Nederland is het nog steeds zo dat, al ben je slachtoffer van geweld, je niet voor eigen rechter mag spelen. Er is dus een grote kans op rechterlijke vervolging. Zie verder bijgevoegde link.

Bronnen:
http://www.vrijspreker.nl/wp/2009/11/vvd-d...

Nee, je mag hem alleen vragen of hij netjes wil blijven wachten tot de politie er is. Geweld mag alleen als je bedreigd wordt (fysiek). Maar als jij hem een ram verkoopt en je beweert later dat je hem nooit gezien hebt (inbraak? niet bij mij hoor... ) kan hij weinig tegen je beginnen. (kan overigens ook een haar zijn). Overlijden tja dat gaat wel erg ver maar in het kader van zelfverdediging, maar of je daarmee nog gelukkig kunt leven?

In artikel 41, lid 1 van het Wetboek van Strafrecht staat het volgende: Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. Dat noemen we noodweer, ook is er nog zoiets als noodweerexces, dat staat in het tweede lid als volgt: Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door aanranding veroorzaakt. Even heel simpel uitgelegd, jezelf, anderen, of goederen verdedigen kan een strafuitsluitingsgrond vormen. Doe je het daadwerkelijk dan volgt er wel een rechtszaak, maar als de rechter besluit dat je terecht gehandeld hebt dan wordt er geen straf opgelegd voor de handeling(en). Dit komt erop neer dat het recht om jezelf te verdedigen wel bestaat, maar behoorlijk ingeperkt is. In het Wikipedia-artikel (tweede link) wordt het nog wat nader uitgelegd. Het komt er in het kort op neer dat je jezelf mag verdedigen, maar dat de verdediging in verhouding moet staan tot de ernst van de daad waartegen je je verdedigt. Komt een inbreker met een aardappelschilmesje op je af en zou je toevallig een pistool in de hand hebben dan zal het doodschieten van de inbreker waarschijnlijk geen strafuitsluitingsgrond opleveren en zul je dus misschien vervolgd worden voor bijvoorbeeld doodslag. Dit beginsel wordt proportionaliteit genoemd (de verdediging moet in verhouding, oftewel proportie, staan tot de aanval). Het andere belangrijke begrip subsidiariteit houdt, simpel gezegd in, dat er geen andere mogelijkheid moet zijn dan overgaan tot de (zelf)verdediging, als je bijvoorbeeld nog weg kunt rennen zal het je gauwer aangerekend worden als je toch terug gaat vechten.

Bronnen:
http://wetboek.net/Sr/41.html

Als het middel erger is dan de kwaal, bv het doodslaan van een inbreker spreekt men van noodweerexcessen.Je mag licham en goed verdedigen en je mag daarbij geweld gebruiken maar dit mag niet proportioneel zijn. De laatste jaren zijn de rechters hier een stuk ruimdenkender in geworden dan een tiental jaren geleden

In het Wetboek van Strafvordering staat in art 53, onder lid1, het volgende omschreven: In geval van ontdekking op heeter daad is ieder bevoegd den verdachte aan te houden. Indien u dus een inbreker op heterdaad betrapt mag u hem aanhouden. Zo nodig mag u enige dwang toepassen, om de verdachte in bedwang te houden, opdat hij niet ontvlucht. Wel moet u de verdachte onverwijld overdragen aan een opsporingsambtenaar. Dit staat omschreven in art 53 onder lid 4. Zoals anderen reeds omschreven hebben, mag u zichzelf verdedigen. Een en ander staat omschreven in art 41 Wetboek van Strafrecht. Artikel 41 Noodweer 1 Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding. 2 Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt. Noodweer moet als rechtvaardigingsgrond voldoen aan eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dit wordt verwoord in het 'geboden zijn door de noodzakelijke verdediging'. Op dit vereiste stranden de meeste beroepen op noodweer. Het vereiste van subsidiariteit houdt o.a. in, dat noodweer het laatste redmiddel moet zijn. Het vereiste van proportionaliteit houdt in, dat het door de verdediging geschade belang in een redelijke verhouding staat met het beschermde belang. De aangerandde dient dus rekening te houden met de belangen van zijn aanrander, hoe moeilijk dat emotioneel ook kan zijn. Bij de verdediging dient het minst zware verdedigingsmiddel gekozen te worden. Ook dient van het gekozen middel een terughoudend gebruik te worden gemaakt.

In je leefomgeving kan je heel ver gaan met je zelf en je gezin beschermen. Maaaaar, je zal in alle gevallen het redelijke niet uit het oog mogen verliezen. Dus de middelen mogen het doel niet overschrijden.

Het is raar maar je kunt beter buitenshuis in de verdediging gaan, dat schijnt weer anders te zijn dan binnen in je eigen huis.

Ik heb naast de echtelijke sponde 2 zaklantaarns liggen. Een kleintje voor de verlichting en een andere grote met veel zware batterijen er in,maar zonder lampje(uitgeleend aan een andere GVer). Die 2e is puur voor ZELFVERDEDIGING en dat mag toch je zelf verdedigen? Het enige waar je voor moet zorgen,is dat de inbreker je niet kan tegenspreken.

Ja je mag ze beschermen. Dit is noodweer. 't Brengt alleen wel altijd gezeur. 'Was het wel echt noodweer?' Een politieagent zei ooit tegen me: "Je kan de inbreker het beste neerslaan en buiten neerleggen (zorg dat niemand het ziet). Weer lekker naar binnen gaan deurtje op slot en weer gaan slapen. Vervolgens weet je van niks en er is nooit ingebroken bij je."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100