Kan iemand mij vertellen of er ook wettelijke plichten zijn voor een curator, mbt een faillisement?

Toegevoegd na 5 minuten:
deze vraag is misschien wat onduidelijk maar ik bedoel wat de wettelijke plichten van de curator zijn naar de gefallieerde toe. er is bij ons zoveel gebeurd en ik betwjfel of dit allemaal wel wettelijk is toegestaan.

Weet jij het antwoord?

/2500

Eigenlijk is de hoofdtaak van de curator op de boedel passen en zoveel mogelijk geld verzamelen om aan de schuldeisers te geven. Soms helpen ze bij het saneren van een bedrijf en/of maken een doorstart mogelijk. Ze hebben de totale macht en kunnen allerlei contracten die je hebt, opzeggen, zonder iets te laten weten. Zelf verdienen ze een flink bedrag, dat moet eerst uit de boedel. Als je googlet kom je heel veel te weten over de taken van de curator. De curator moet verantwoording afleggen aan de rechter commissaris in insolventie. Als er voldoende geld in de boedel zit proberen ze via een verificatievergadering of de schuldeisers accoord gaan met eeen bepaald percentage. Als dat lukt ben je daarna overal vanaf. Op janscholten@bedrijfsadviseur.nl kun je ook e.e.a. lezen

Wat voor een curator belangrijk is, is dat hij/zij secuur bijhoudt wat hij doet en waarom (zorgvuldigheidsplicht), er uit haalt wat er redelijkerwijze in zit voor de gedupeerden (inspanningsverplichting) EN de juiste prioriteit stelt in het afhandelen van de categorie schuldenaren, waarbij de belastingdienst het eerst komt, samen met een realistische vergoeding voor de curator en zijn/haar gemaakte onkosten. Daarna achterstallige werkgeverkosten ( afdracht betalingen aan sociale premies) en daarna achterstallig loon, banken en vorderingen van leveranciers en derden. CHECK DIT ZORGVULDIG aan de wet van dit moment. Overigens moeten na het vaststellen van de geliquideerde waardevormende elementen en de schulden in de lagere prioriteiten gedeeld worden, wat vervolgens de VERDEELSLEUTEL is, zodat in prioriteit iedereen een evenredig deel van zijn vordering krijgt. Dit laatste is ZEER belangrijk, bevoordeling van schuldeisers buiten de geldende prioriteit kan de curator zwaar aangerekend worden. Ook het onderhands verhandelen van goederen zonder de hantering van de vastgestelde taxatiewaarde kan als bevoordeling aangemerkt worden. Zoek dus secuur uit hoe bovenstaande exact in uw situatie van toepassing is. Sommige zaken echter, bijvoorbeeld een weigerachtige houding van crediteuren die niet tevreden te stellen zijn met de objectief gestelde verdeelsleutel, kunnen dan afgedaan worden als aan de inspanningsverplichting en de zorgvuldigheidsverplichting voldaan is. Het is dan voor de crediteuren slikken of stikken met het aan de verdeelsleutel gerelateerde deel van HUN vordering. Dus niet degene die de duurste advocaat inzet hoeft daardoor de eerste rechten te hebben. Integendeel zou ik zeggen. Als onredelijk crediteuren (advocaat) kosten maken is dat hun eigen risico, ze hebben daardoor niet MEER recht dan andere crediteuren uit dezelfde categorie, deze laatsten zouden anders gedupeerd worden door gehaaidheid en dat mag niet. Dit alles is eenduidig in de wet vastgelegd. De leesbaarheis is voor leken echter wel eens wat lastig en het taalgebruik wordt weleens als ontoegankelijk ervaren. Aan dit schrijven kunnen geen rechten ontleend worden. Heel veel sterkte en wijsheid.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100