mag ik een agent uitschelden in eigen huis?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Dat hangt er nogal vanaf wat je zegt. Beledigen is strafbaar, en dat wordt nog zwaarder aangerekend als het de belediging is van een ambtenaar tijdens of bij het uitoefenen van zijn/haar taak. Gaat het om een 'gewone' belediging (bijvoorbeeld van een politieman uit je kennissenkring wiens naam jij door het slijk haalt zonder dat hier een verband is met het feit dat hij bij de politie werkt) kan alleen bestraft worden als het slachtoffer hier aangifte van doet. Bij de belediging tijdens de uitoefening van zijn taak is hier niet eens aangifte voor nodig, én is de straf dus zwaarder (zie de artikelen hieronder). Dus de vraag is: wanneer is schelden beledigen? "De Hoge Raad heeft op 22 september 2009 geoordeeld dat uitlatingen van de woorden "sukkels", "klootzakken", "losers" en "kankerlijers" tegenover het openbaar gezag onder omstandigheden beledigend en dus strafbaar zijn (zie HR 22 september 2009, LJN BI5623)" (uit: wikipedia-artikel Belediging) Artikel 266 1. Elke opzettelijke belediging die niet het karakter van smaad of smaadschrift draagt, hetzij in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding, hetzij iemand, in zijn tegenwoordigheid mondeling of door feitelijkheden, hetzij door een toegezonden of aangeboden geschrift of afbeelding, aangedaan, wordt, als eenvoudige belediging, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie. 2. Niet als eenvoudige belediging strafbaar zijn gedragingen die ertoe strekken een oordeel te geven over de behartiging van openbare belangen, en die er niet op zijn gericht ook in ander opzicht of zwaarder te grieven dan uit die strekking voortvloeit. Artikel 267 De in de voorgaande artikelen van deze titel bepaalde gevangenisstraffen kunnen met een derde worden verhoogd, indien de belediging wordt aangedaan aan: 1°. het openbaar gezag, een openbaar lichaam of een openbare instelling; 2°. een ambtenaar gedurende of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn bediening; 3°. het hoofd of een lid van de regering van een bevriende staat. (zie Bron) ...ik zou het dus maar niet doen, als ik jou was. Nog los van het feit dat het uitschelden van wie-dan-ook natuurlijk niet past in normale en fatsoenlijke omgangsvormen.

Bronnen:
http://maxius.nl/wetboek-van-strafrecht/bo...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belediging

Als hij niet in functie is, dus gewoon op bezoek, dan mag dat. In alle andere gevallen is hij daar niet voor niets en is hij in functie, dan dien je hem of haar met respect te behandelen, anders maak je je schuldig aan het beledigen van een ambtenaar in functie.

Neen. Als de agent bij u in uw huis is, is hij daar uit hoofde van zijn functie, hem uitschelden betekent dat u hem beledigd. Nu is het wel zo dat hem allerlei namen geven niet altijd meer uit schelden is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100