we VOLGEN een cao, regeling extra verlening(4 keer), mogen wij dat doen?

Binnen ons bedrijf hebben wij in onze arbeidsovereenkomst staan dat wij een bepaalde cao volgen. In deze cao staat dat er 4 keer contract verlening mag komen. Mogen wij dit dan ook doen?(want we staan dus officieel niet ingeschreven)

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja, dat kan inderdaad. Normaal kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd max. 2x verlengd worden. "In een cao mogen van de wettelijke ketenregeling afwijkende afspraken worden gemaakt. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de verschillende cao’s voor uitzendkrachten. Onder werking van die cao’s mogen (veel) meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden afgesloten. " Zie onderstaande bepalingen van artikel 668a uit het Burgerlijk Wetboek, lid 5. "Artikel 668a (BW) 1. Vanaf de dag dat tussen dezelfde partijen: a. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, deze tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. b. meer dan 3 arbeidsovereenkomsten elkaar opvolgen met tussenpozen van niet meer dan 3 maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing op elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten tussen een werknemer en verschillende werkgevers, die ten aanzien van de verrichte arbeid redelijkerwijze geacht moeten worden elkanders opvolger te zijn. 3. Een arbeidsovereenkomst aangegaan voor 36 maanden of langer die onmiddellijk en eenmalig wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst van niet meer dan drie maanden geldt als een voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomst. 4. De termijn van opzegging wordt berekend vanaf het tijdstip van totstandkoming van de eerste arbeidsovereenkomst als bedoeld onder a of b van lid 1. 5. Van de leden 1 tot en met 4 en lid 6 kan slechts bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan worden afgeweken ten nadele van de werknemer." Toegevoegd na 5 uur: Als de CAO algemeen verbindend is verklaard moet de werkgever hem volgen. Maar ook als hij niet algemeen verbindend is verklaard maar de werkgever wel is aangesloten bij een van de partijen die betrokken was bij de totstandkoming van de desbetreffende cao. Anders is het vrijwillig en neemt hij de cao als voorbeeld, als leidraad.

Gelukkig is er wettelijk toch wel een en ander geregeld zodat je als ijverige sollicitant en/of tijdelijke werkkracht toch wel enige bescherming geniet. Zo kunnen tijdelijke contracten worden verlengd tot zelfs 3 keer maar dan is de rek er echt uit! De wet zegt immers dat je recht hebt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (dus een vast contract) als je meer dan 3 tijdelijke contracten na elkaar hebt gekregen. Of met andere woorden: het 4de contract is automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Wat er ook in de CAO staat 3 keer is het max.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100