Mag ik zomaar staande gehouden worden?

Een vriend van me heeft net zijn rijbewijs en is al 8 keer staande gehouden met de auto. Hij rijdt niet gek voor een beginnend bestuurder en hij heeft nog nooit een verkeersboete gehad. Het word nu wel een beetje vervelend om elke keer staande gehouden te worden.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Ja dat mag maar niet zomaar: "Staandehouding is de minst beperkende handeling die een opsporingsambtenaar kan uitvoeren. Bij een staandehouding wordt de verdachte kort ter plaatse gehouden. Hierbij vraagt de opsporingsambtenaar om de identiteitsgegevens zoals NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats, etc.) van de verdachte om bijvoorbeeld een proces-verbaal te kunnen opmaken (art. 52 Wetboek van Strafvordering). Deze bevoegdheid geldt alleen ten aanzien van een verdachte. Dat is volgens art. 27 Wetboek van Strafvordering iemand "te wiens aanzien uit feiten of omstandigheden een redelijk vermoeden van schuld aan eenig strafbaar feit voortvloeit". Dit dient objectiveerbaar te zijn. Een onguur uiterlijk kan geen "redelijk vermoeden" opleveren. Sinds de Wet op de Identificatieplicht kan iemand zijn naam niet meer verborgen houden, maar het opgeven van een adres mag nog steeds geweigerd worden. De staandehouding kan ook buiten heterdaad plaatshebben. Op deze manier kan de opsporingsambtenaar de verdachte bekeuren voor een overtreding die eerder werd begaan." Dus er moet een redelijk vermoeden van schuld zijn aan een strafbaar feit en dat moet objectiveerbaar zijn. Kijk ook eens naar de tweede bron. Toegevoegd na 3 minuten: Het is de eerste bron... In de derde bron staat dat Volkswagen Golfbezitters het vaakst staande gehouden worden. Ik zou hem adviseren voortaan eerst netjes te vragen op grond waarvan hij wordt staande gehouden.

Bronnen:
http://articulus.nl/de-volkswagen-golf-wor...
http://nl.wikipedia.org/wiki/Staandehouding
http://www.flitsservice.nl/phpBB/juridisch...

Uw vriend wordt niet zomaar staande gehouden. In zijn rijgedrag (vermoedelijk onzeker) zullen voor de agenten aanknopingspunten zitten waarom ze een vermoedde hebben dat het gaat om een persoon die geen rijbewijs heeft. Dus ja uw vriend mag staande gehouden worden op verdenking van overtreding.

Ja, dat mag. Uw vriend wordt dan staande gehouden op grond van artikel 160 van de Wegenverkeerswet 1994(WVW 1994). Dit is een controle bevoegdheid van aangewezen opsporingsambtenaren ( oa de politie). Er is dus geen sprake van staande houding van een verdachte op basis van Strafvordering. Voor de volledigheid het eerste deel van het artikel Wegenverkeerswet 1994 Hoofdstuk IX. Handhaving Artikel 160 1. Op de eerste vordering van de in artikel 159 bedoelde personen is de bestuurder van een motorrijtuig verplicht dat motorrijtuig te doen stilhouden alsmede de volgende bewijzen behoorlijk ter inzage af te geven: a. de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen delen van het kentekenbewijs, dan wel het in artikel 37, eerste lid, onderdeel b, bedoelde bewijs, en, indien met het motorrijtuig een aanhangwagen wordt voortbewogen, de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen delen van het kentekenbewijs van de aanhangwagen, dan wel het in artikel 37, eerste lid, onderdeel b, bedoelde bewijs voor de aanhangwagen; b. het rijbewijs dan wel het hem door het daartoe bevoegde gezag buiten Nederland afgegeven rijbewijs en, indien hem buiten Nederland een internationaal rijbewijs is afgegeven, dat bewijs; c. het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders, bedoeld in artikel 151b, onderdeel a, vereiste getuigschrift; d. indien hem ter zake van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift ontheffing is verleend, de beschikking houdende verlening van ontheffing; e. een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten, indien hij ter zake van het besturen van het motorrijtuig op grond van een bij of krachtens deze wet vastgesteld voorschrift dient te beschikken over een dergelijke kaart.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100