Wat te doen als verhuurder ten onrechte geen verhuurdersverklaring wil afgeven?

Een verhuurdersverklaring moet aangeven of de huurder zich heeft gedragen zoals van een goed huurder verwacht mag worden. Op tijd huur betalen en geen overlast veroorzaken voor buurtbewoners. Maar wat als de verhuurder deze verklaring bijvoorbeeld als hefboom of als "handelswaar" gebruikt om zaken voor elkaar te krijgen die totaal buiten deze verklaring vallen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Een lastige kwestie! Misschien verstandig om deze vraag eens voor te leggen aan de deskundigen van het Juridisch Loket: http://www.juridischloket.nl/Pages/default.aspx. (Ook zou je eens bij de Woonbond kunnen informeren, die overigens tegenstander is van het eisen van verhuurdersverklaringen). De betrokken juristen kunnen kijken of er jurisprudentie bestaat over vergelijkbare zaken. Ik zou de corporatie schriftelijk verzoeken om binnen 10 dagen een verhuurdersverklaring te verstrekken dan wel een schriftelijke uitleg te geven op grond van welke argumenten men uitgifte van zo'n verklaring weigert. Daarbij kun je ook aangeven dat je, als je binnen die termijn niet over een dergelijke verklaring beschikt, nadere juridische stappen zult overwegen. Vooropgesteld dit: als je geen verhuurdersverklaring hebt, betekent dat niet per definitie dat je door een andere verhuurder wordt geweigerd. Het is aan de nieuwe verhuurder om te beoordelen of hij je ook zonder verhuurdersverklaring accepteert. Vooruitlopend op het advies van het Juridisch Loket, denk ik dat je twee mogelijkheden hebt: - Je kunt een klacht indienen bij de Geschillencommissie van het (plaatselijke of regionale) toewijzingsorgaan. In de bron vind je een uitspraak van de Klachtencommissie Toewijzing Corporatiewoningen Amsterdam. Waarschijnlijk is er in jouw woonplaats of regio een vergelijkbare commissie actief. - Een andere mogelijkheid is de rechter om een uitspraak te vragen. Ook zou je eens navraag kunnen doen naar de afspraken die de corporaties in jouw gemeente onderling hebben gemaakt over de uitgifte van verhuurdersverklaringen. In die regeling zijn vast wel de criteria beschreven. Veel succes!

Bronnen:
http://www.ktca.net/id80.htm#ktca_1998_095...

Zoals Pieter terecht adviseert: schriftelijk verzoeken een verhuurdersverklaring te verstrekken, alleen zou ik mijn tanden laten zien en de verhuurder aansprakelijk stellen: "hierbij stel ik u nu reeds aansprakelijk voor enige schade die ik, als gevolg van uw weigering, nu, of op enig ander moment lijd, welke schade ik alsdan op u zal verhalen."

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100