hoe zit dat met je erfenis als je bent hertrouwd en je hebt geen testament,gaat de erfenis naar je huidige vrouw of naar kinderen uit je 1e huwelijk ?

Toegevoegd na 34 minuten:
We zijn in gemeenschap van goederen getrouwd

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als er geen testament gemaakt is, dan geldt de wettelijke verdeling. Dit betekent dat uw huidige echtgenote alles erft, de bezittingen maar ook de eventuele schulden. Uw kinderen krijgen een vordering op uw echtgenote ter grootte van hun kindsdeel, die ze pas kunnen opeisen als uw echtgenote overlijdt of failliet gaat. Let op: Als iemand een erfenis krijgt, dan moet hij hier, afhankelijk van zijn relatie met de overledene en de hoogte van zijn erfdeel, erfbelasting over betalen. Een echtgenoot mag € 603.600 belastingvrij van zijn partner erven. Een kind mag € 19.114 belastingvrij van zijn vader of moeder erven. Als de waarde van het erfdeel hoger is dan het vrijgestelde bedrag, dan moet over het bedrag dat hoger is dan de vrijstelling erfbelasting betaald worden. Uw kinderen erven volgens de wet een niet-opeisbare vordering als u overlijdt. Ze krijgen dus nog niks van de erfenis in handen. Toch wil de Belastingdienst meteen na uw overlijden de eventueel verschuldigde erfbelasting over de vordering van de kinderen ontvangen. Uw echtgenote moet die erfbelasting voor de kinderen betalen. Door het maken van een testament kunt u de erfbelasting uitstellen en ervoor zorgen dat die belasting pas betaald hoeft te worden als u en uw echtgenote allebei overleden zijn.

De wet bepaalt in welke volgorde de erfgenamen worden opgeroepen. Er worden daarbij vier groepen onderscheiden. 1. echtgenoot / geregistreerd partner en kinderen 2. ouders, broers en zussen 3. grootouders 4. overgrootouders De vier groepen van erfgenamen zijn beschreven in groepen van erfgenamen. Zolang er in de ene groep nog een erfgenaam is, komt een volgende groep niet aan bod. Als er in geen van de vier groepen erfgenamen zijn, dan gaat de erfenis naar de Staat der Nederlanden. De erfgenamen die in dezelfde groep zitten, hebben allemaal recht op een even groot deel van de erfenis. Uitzonderingen daarop zijn de partner (of geregistreerd partner) en de ouders. Voor de partner zijn aparte regels gemaakt en ouders hebben altijd recht op een kwart van de erfenis. Bij alle vier groepen van erfgenamen heb je te maken met Toegevoegd na 5 minuten: plaatsvervulling. Gezien zowel uw vrouw als kinderen in groep één zitten zullen zij samen met uw eventuele ouders delen in de erfenis. Indien u geen ouders meer hebt dat ontstaat plaatsvervanging. Zie bron.

Bronnen:
http://www.erfwijzer.nl/groepen-van-erfgen...

Bij de wettelijke verdeling van erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Het erfdeel van de kinderen wordt omgerekend in geld. Erfdeel kinderen De kinderen krijgen hun erfdeel niet direct in handen. Ze krijgen een vordering in geld, ter grootte van hun erfdeel, hoofdsom en rente. Dit bedrag is pas opeisbaar als beide ouders zijn overleden. (...) Wilsrecht en vruchtgebruik Door de wettelijke verdeling komen alle goederen van de nalatenschap bij de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner terecht. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen. Als er sprake is van stieffamilie hebben de kinderen de mogelijkheid hun eigen positie te versterken. Zij kunnen dan een beroep doen op het wilsrecht en krijgen goederen in eigendom ter waarde van de vordering die zij hebben op de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner. Hoewel de kinderen nu eigenaar zijn, mag de echtgenoot of geregistreerde partner tijdens zijn of haar leven wel zelf de goederen blijven gebruiken. Dat heet vruchtgebruik."

Bronnen:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ov...

Ik denk dat dat er aan licht hoe jullie getrouwd zijn. De erfenis gaat naar jou en als jij in gemeenschap van goederen bent getrouwd dus ook naar je vrouw. Maar hebben je kinderen geloof ik wel recht op hun kindsdeel. Maar bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden weet ik het eigenlijk niet.

50 % gaat naar uw 2e vrouw, de resterende 50% wordt evenredig verdeeld over de kinderen uit uw nieuw EN eerste huwelijk, ook kinderen van uw 2e vrouw uit haar 1e huwelijk. U heeft 3 kinderen uit uw 1e huwelijk en bv 1 uit uw 2e huwelijk en uw 2e vrouw heeft ook nog een kind uit haar eerste huwelijk dan krijgen die elk 1/5 van die 50 % Heeft u enkel bv 3 kinderen uit uw 1e huwelijk dan krijgen ze elk 1/3 van die 50 %. Toegevoegd na 1 uur: Wat ik hier schrijf in voor BE. De wetgeving in NL ken ik niet.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100