Op welke wettelijke bepaling (in de Wet IB 2001) is het heffen van inkomstenbelasting over het wereldinkomen gebaseerd?

De Belastingdienst noemt geen wetsartikel(en) bij het wereldinkomen.
Ik zoek de exacte wettelijke grondslag.

Weet jij het antwoord?

/2500

Dat is bepaald op art het Niet in Nederland belastbaar inkomen op grond van art. 8A Awir

Artikel 2.1. van de Wet op de inkomstenbelasting 2001 stelt dat de natuurlijke personen die: a. in Nederland wonen (binnenlandse belastingplichtigen) of b. niet in Nederland wonen maar wel Nederlands inkomen genieten (buitenlandse belastingplichtigen) over het (wereld)inkomen belasting zijn verschuldigd. Voor "In Nederland wonen" geeft de Wet IB 2001 geen regels. Die staan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) Artikel 4 van de AWR bepaalt dat naar de omstandigheden moet worden beoordeeld waar iemand woont. De belangrijkste maatstaf hierbij is waar iemands middelpunt van zijn of haar leven is. Het wereldinkomen: zowel inkomen binnen het grondgebied van de staat, als inkomen buiten dat grondgebied, wordt in principe in de woonstaat belast. Belastingverdragen zijn erop gericht om deze dubbele belastingheffing te verminderen of te voorkomen. Hierbij geldt dat de woonstaat het wereldinkomen van de belastingplichtige altijd mag belasten, dus ook als het inkomen buiten de woonstaat verworven wordt. Vervolgens wordt in belastingverdragen per type inkomen bepaald of de bronstaat het inkomen van de belastingplichtige dat zijn oorsprong in die staat heeft, ook mag belasten. Is dat het geval, dan geeft de woonstaat van de belastingplichtige een korting (belastingvermindering) op de belasting die in de woonstaat betaald moet worden.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100