krijg je een boete als je in NL werkt zonder in een gemeente ingeschreven te staan maar wel Nederlandspaspoort hebt?

en normaal loonbelasting betaald.

Weet jij het antwoord?

/2500

Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie Artikel 65 1. Degene die naar redelijke verwachting gedurende een half jaar ten minste twee derden van de tijd in Nederland verblijf zal houden, is verplicht zich binnen vijf dagen na de aanvang van zijn verblijf in persoon te melden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn woonadres heeft om daarbij schriftelijk aangifte van verblijf en adres te doen. Indien hij geen woonadres heeft, is hij verplicht een briefadres te kiezen en dient hij zich binnen de gestelde termijn te melden bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn briefadres heeft om de bedoelde aangifte te doen. Artikel 66 1. De ingezetene die zijn adres wijzigt, is verplicht binnen vijf dagen na de wijziging van het adres bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij zijn nieuwe adres heeft, schriftelijk aangifte van adreswijziging te doen. Indien een ingezetene geen woonadres heeft, dient hij een briefadres te kiezen en is hij verplicht overeenkomstig het bepaalde in de vorige volzin aangifte van adreswijziging te doen. 2. Hij doet in die aangifte mededeling van het nieuwe en het vorige adres. Artikel 147 1. Overtreding van de artikelen 65, 66, 67, vijfde lid, 68, 69, 70, 71, 72, 75 en 76 wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de tweede categorie. 2. De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen. Samengevat kun je dus zeggen dat je een boete kunt krijgen van ten hoogste 3900 euro. Daarnaast kun je natuurlijk ook op een aantal voorzieningen geen aanspraak maken. En zolang je niet ingeschreven staat zou het kunnen zijn dat je gekort wordt op je aow (2% per jaar)

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boete
http://wetten.overheid.nl/BWBR0006723/Hoof...

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100