Wat is de langste straf voor bepaalde tijd die je in Belgie kan krijgen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Levenslang en dan echt levenslang tenzij er gratie door de Koning of de Minister van Justitie wordt verleend: In tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, betekent levenslange opsluiting in België wel degelijk dat de veroordeelde levenslang kan worden opgesloten. Levenslange opsluiting is in België bijgevolg niet - zoals vaak wordt gesteld - gelijk aan 30 jaar. België kent evenwel geen vorm van levenslange opsluiting waarbij de veroordeelde niet om zijn voorwaardelijke invrijheidstelling kan verzoeken. http://nl.wikipedia.org/wiki/Levenslange_gevangenisstraf Toegevoegd na 1 minuut: Marc Dutroux zal nooit meer de gevangenis verlaten!

Ik denk dat het eerst en vooral belangrijk is te weten dat zeker niet elke levenslang opgelegde straf ook daadwerkelijk volledig moet worden uitgezeten. Het volledig uitzitten van deze straf is zeker niet de regel. Op basis van de wet kan in België immers elke gedetineerde vervroegd vrijkomen. Bij levenslang gestraften gebeurt dit onder het stelsel van "voorwaardelijke invrijheidsstelling". Voor hen betekent dit dat zij, nadat ze 10 jaar van hun straf hebben uitgezeten, vrij kunnen komen. Wanneer het echter gaat om een recidivist kan men slechts na 16 jaar opsluiting vrij komen. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke "voorwaardelijke invrijheidsstelling", moet de gedetineerde aan een aantal voorwaarden voldoen: (1) De tijdsvoorwaarde die ik hierboven reeds toelichtte (10 jaar of 16 jaar in geval van recidive) (2) Er mogen geen tegenaanwijzingen zijn die betrekking hebben op: - afwezigheid van vooruit zichten op sociale reclassering - het risico van het plegen van nieuwe ernstige strafbare feiten - het risico dat de veroordeelde slachtoffers zou lastig vallen - de houding van de veroordeelde t.o.v. de slachtoffers (3) Er moet een sociaal reclasseringsplan opgesteld zijn Recent bestaan er in België multidisciplinaire strafuitvoeringsrechtbanken, dewelke zich buigen over het al dan niet vervuld zijn van bovenstaande voorwaarden en desgevallend oordelen of een gedetineerde in aanmerking komt voor een dergelijke vervroegde invrijheidstelling. Hiertoe dient de directeur van de gevangenis waar de gedetineerde verblijft advies uit te brengen. Wanneer de strafuitvoeringsrechtbank beslist de voorwaardelijke invrijheidstelling toe te kennen, wordt de veroordeelde onderworpen aan heel wat algemene voorwaarden, zoals het hebben van een vast adres, de verplichting gevolg te geven aan oproepingen van het Openbaar Ministerie of Justitieassisten en uiteraard de voorwaarde geen strafbare feiten meer te plegen. Daarnaast kan deze rechtbank de veroordeelde onderwerpen aan bijkomende geïndividualiseerde bijzondere voorwaarden. Indien de strafuitvoeringsrechtbank de voorwaardelijke invrijheidstelling niet toekent, dient de strafuitvoeringsrechtbank wel een nieuwe datum (max. 1 jaar verder) te bepalen waarop de directeur opnieuw advies tot voorwaardelijke invrijheidstelling moet uitbrengen. Een levenslang veroordeelde kan dus levenslang in de gevangenis verblijven .

Bronnen:
http://www.ikhebeenvraag.be/vraag/8670

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100