Wanneer zou de eventuele verhoging van de alcoholleeftijd ingaan?

De tweede kamer gaat hoogstwaarschijnlijk een wet aannemen die de wettelijke leeftijd voor het kopen van alcohol van 16 jaar naar 18 jaar verhoogt. Mocht deze wet worden aangenomen, met ingang van welke datum zal deze verhoging dan van toepassing worden?

Gewoon op het moment dat de wet wordt aangenomen of wordt daar een bepaalde datum voor ingesteld?

En stel het wetsvoorstel wordt nu aangenomen, en je bent al meerdere maanden 16 en mag dus al een tijd alcohol kopen. Mag dat dan ook niet meer of wordt daar een uitzondering voor gemaakt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Een deelantwoord: Als in een wet zelf niet staat wanneer deze in werking treedt geldt dit (WET van 4 februari 1988, houdende regeling van de uitgifte van het Staatsblad en de Staatscourant en van de bekendmaking en de inwerkingtreding van wetten, algemene maatregelen van bestuur en vanwege het Rijk anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften, kortweg: Bekendmakingswet) " Artikel 7 Wetten, algemene maatregelen van bestuur en vanwege het Rijk anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgestelde algemeen verbindende voorschriften treden, indien een aanduiding daaromtrent ontbreekt, in werking met ingang van de eerste dag van de tweede kalendermaand na de datum van bekendmaking.   Artikel 7a 1.Indien bij of krachtens de wet is bepaald dat na de bekendmaking van een algemene maatregel van bestuur of een vanwege het Rijk anders dan bij wet of algemene maatregel van bestuur vastgesteld algemeen verbindend voorschrift een bepaalde periode dient te verstrijken alvorens de regeling in werking kan treden, kan in afwijking daarvan een eerder tijdstip van inwerkingtreding worden vastgesteld, indien de regeling uitsluitend strekt tot uitvoering van een bindend besluit van de Raad van de Europese Unie, van het Europees Parlement en de Raad gezamenlijk of van de Commissie van de Europese Gemeenschappen. 2.Artikel 1:8, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing." Vervolgvraag: "En stel het wetsvoorstel wordt nu aangenomen, en je bent al meerdere maanden 16 en mag dus al een tijd alcohol kopen. Mag dat dan ook niet meer of wordt daar een uitzondering voor gemaakt?" Als zo'n wet er komt en de minimumleeftijd wordt 18 jaar, dan geldt die leeftijd voor iedereen. Want 16 is geen 18 en dat het ooit heeft gemogen is dan niet relevant meer. Toegevoegd na 7 minuten: Vergelijk dat laatste even met de helmplicht voor bromfietsrijders. Die is er pas sinds 1975. Maar degenen die toen al bromfiets reden werden er niet van vrijgesteld :-)

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100