Wat te doen als je je vinger er per ongeluk op werk afhakt...?

Een vriend is kok en heeft zijn vinger er in een vleesmolen afgehakt. Nu wilde zijn werkgever niet dat de arbodienst langskwam om problemen te voorkomen. Deze vriend heeft het er op dat moment bij laten zitten. nu is hij (2 maanden later) ontslagen. Kan hij alsnog een vergoeding ofzo krijgen voor het verlies van zijn vinger?

Ter informatie: het gaat dus om een vleesmolen die op dat moment zonder beveiliging (een rooster aan de uitvoer) werkte. Dit is in dat bedrijf blijkbaar normaal, omdat dit rooster niet prettig werkt. Hij is nooit op de gevaren gewezen hiervan... eigen schuld dikke bult? Of het bedrijf keihard aanklagen?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Het ongeval had door de werkgever gemeld moeten worden aan de Inspectie SZW toen het zich voordeed. Het heeft immers blijvend lichamelijk letsel met zich meegebracht. Een ongeval is ernstig al een werknemer naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven, door het ongeluk blijvend invalide wordt of overlijdt. Zie hieronder: "(...) De Inspectie SZW registreert alle belangrijke informatie en start in alle gevallen een ongevallenonderzoek. Hierbij wordt gekeken of er overtredingen zijn van wettelijke bepalingen en wordt de toedracht van het ongeval vastgesteld. " Bron: http://www.weethoehetzit.nl/situatie/3/ik-ben-een-werkgever/vraag/517/wanneer-moet-ik-een-arbeidsongeval-melden/ Verder is de werkgever ervoor verantwoordelijk dat alle maatregelen zijn genomen om veilig te kunnen werken. Daar hoort dus ook de beveiliging van gevaarlijke machines bij en mededeling van die gevaren aan de werknemer. "Is het arbeidsongeval veroorzaakt door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies en eventueel toezicht? Uw werkgever is dan aansprakelijk voor de schade die u lijdt. Hij is in dat geval tekort geschoten in zijn wettelijke plicht om voor een veilige werkomgeving te zorgen. Een werknemer is aansprakelijk voor de schade bij een arbeidsongeval bij ‘eigen schuld’. Eigen schuld is wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. " Is ten onrechte het arbeidsongeval niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? Dan mag je dit als werknemer zelf doen. De Arbeidsinspectie stelt na de aanmelding een onderzoek in en er wordt een proces-verbaal opgesteld. Dit is een belangrijk bewijsstuk voor de verdere afhandeling. De werkgever kan op grond van het onderzoek ook een boete krijgen. Is de werkgever verantwoordelijk voor het vergoeden van de schade naar aanleiding van het arbeidsongeval? Dan kun je hem aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Je kunt eventueel voor de afhandeling van de schadeclaim samen met je werkgever een mediator (conflictbemiddeling) inschakelen. Mocht het mediationtraject geen uitkomst bieden, dan is het verstandig om een gespecialiseerde advocaat of letselschadebureau in te schakelen. Als de werkgever of de verzekeraar geen aansprakelijkheid wil erkennen zul je naar de rechter moeten stappen om in een civiele procedure te vragen om schadevergoeding. Dan moet je een advocaat inschakelen. Veel informatie: http://www.juridischloket.nl/vraagenantwoord/schade-letsel/werkomgeving/arbeidsongeval/Pages/default.aspx

Wat een drama! Ik denk wel dat hij dat meteen had moeten doen en meteen de arbeidsinspectie in had moeten schakelen, nu wordt het zijn woord tegen dat van het bedrijf en die zullen nu heus wel zorgen dat ze hun zaakjes in orde hebben. Misschien dat hij met een getuige nog wat kan beginnen. Maar het beste advies lijkt mij, contact opnemen met een jurist en/of contact opnemen met de Arbeidsinspectie.

Ik mag toch hopen dat hij (de kok) een officieel arbeidscontract had. De baas moet verzekerd zijn voor bedrijfsongevallen. Hij kan hier zeker, als alles correct is, een uitkering voor krijgen. Hij moet het in ieder geval melden bij de arbodienst. Bazen die slecht voor hun personeel zorgen en slechte voorzorgsmaatregelen nemen tegen mogelijke bedrijfsrisico's, moeten de duimschroeven worden aangedraaid. Hij moet hoe dan ook, actie ondernemen.

Ik weet de reden van ontslag niet, maar hij kan het alsnog melden. Hij kan zich beroepen op het gegeven dat hij bang was voor ontslag door de werkgever. Werkgevers kunnen mensen namelijk wegpesten door slecht werk te geven, niet communiceren, etc en zo de werksfeer te verzieken. De arbo zal dan alsnog vragen aan de werkgever waarom dit niet gemeld is en de situatie alsnog in gaan schatten door op de bedrijfsvloer te gaan kijken. Het zou mooi zijn als dit ongeluk is voorgelegd aan de bedrijfsarts. Ik neem tenminste aan dat hij even in de ziektewet is geweest en dit gemeld is aan de bedrijfsarts. Succes,

De Inspectie SZW (voorheen De Arbeidsinspectie) had door de werkgever ingelicht moeten worden. Dat is een verplichting, en niet vrijblijvend. Ook is de werkgever verplicht om zijn medewerkers een veiligheidsinstructie te geven. Als de medewerker zich daar niet aan houdt, dan zal de werkgever moeten bewijzen dat hij WEL die instructie gegeven heeft! Een werkgever die niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan hoge boetes krijgen. Hier vindt je het formulier: melding ernstige arbeidsongeval. http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/meldingernstigarbeidsongeval.aspx Jouw vriend, de kok, moet al eerste, en wel zo snel mogelijk bellen met de die dienst. Telefoon 0800 – 5151 Melding van meldingsplichtige arbeidsongevallen en klachten en tips Zowel meldingsplichtige arbeidsongevallen als meldingen van klachten en tips kunt u het snelst doorgeven via telefoonnummer 0800 - 5151 (gratis). Arbeidsongevallen kunnen ook buiten kantooruren via dit telefoonnummer worden gemeld. http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/digitaleformulieren.aspx

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100