Waar moet een Authentieke Akte aan voldoen? - Authenticiteit

Ik vraag mij af wanneer een akte authenticiteit heeft.
Uit hoeveel partijen moeten er zijn om te kunnen zeggen dat het authenticiteit heeft.

Het gaat mij om de geboorteakte. In BW 1 staat dus dat de aktes van de burgerlijke stand dezelfde bewijskracht hebben als alle andere authentieke aktes.

Ik heb hier de akte voor me, er is niets authentieks aan.
Naar mijn inzicht en vermogen mist het authenticiteit.

Zit vol met gat (leemtes) de ambtenaar is anoniem.
De handtekeningen zijn anoniem. enz enz.

Mocht iemand verstand hebben van aktes en wanneer het authenticiteit heeft dan wil ik het graag van je weten.

Want wat er ook staat in de BW dat de ambtenaar benoemd wordt door de burgermeester, en dat de ambtenaar voor de rechtbank een eed moet afleggen.

Ik denk niet dat de medewerkers bij Burgerzaken dit moeten doen. Ze moeten denk ik een eed afleggen ivm geheimhouding. Maar zijn naar mijn inzicht niet bevoegd om aktes te verlijden. Want toen ik de afschrift ging halen moes ik de medewerkster uitleggen wat een minuut akte is.

Ik zou zeggen bekijk de afschrift van de geboorteakte vraag hem desnoods aan en lees de wetten er op na.

Weet jij het antwoord?

/2500

Een authentieke akte is een akte opgemaakt door een openbaar ambtenaar. Een openbaar ambtenaar is bijvoorbeeld een ambtenaar van de burgerlijke stand die geboorteaktes opmaakt of een overlijdensakte. Ook een notaris is een openbaar ambtenaar. In principe is zo'n akte ook onaantastbaar: wat er in staat wordt geacht de waarheid te zijn. Er zijn dus verder geen partijen nodig om achteraf te zeggen dat de akte authentiek is. Uw geboorteakte is altijd een authentieke akte. In de akte wordt de naam ( namen) van het zojuist geboren kind genoemd, het geslacht, wie de ouders zijn, dus minimaal de moeder en nog enkele gegevens. Handtekeningen van de ambtenaren zijn wellicht onleesbaar, maakt niet uit want het gaat om de akte alszodanig die bij de openbare ambtenaar is opgemaakt. Ik weet niet op welke leemte u doelt, maar in principe is wat er staat wat er staat. De gewone ambtenaren van burgerzaken die allerhande kopieën van aktes afgeven verlijden geen aktes, dat doen alleen die openbare ambtenaren. Toegevoegd na 3 dagen: Een ambtenaar is dus lang niet altijd een openbaar ambtenaar!. Gewone ambtenaren zijn er heel veel,maar slecht een beperkt aantal mogen authentieke aktes opstellen. Dus : de ambtenaar van de burgerlijke stand waar je aangifte doet van een geboorte of overlijden, de ambtenaar waar je trouwt. Dat zijn de belangrijkste. Overigens is een akte een geschrift dat bedoeld is om tot bewijs te dienen. Een onderhandse akte kan je zelf maken ( bijvoorbeeld verklaren dat je x euro hebt geleend van Pietje Puk), dan is een datering en handtekening nodig en je bewaart het papier zelf. Een authentieke akte echter wordt bewaard bij de Burgerlijke stand of bij de notaris en het centraal Testamentenregister krijgt bericht dat er een testament is gemaakt door persoon C, en dat het ligt bij notaris D ( die het trouwens weer elders in een bunker laat bewaren, vandaar dat het allemaal zou peperduur is geworden). Je krijgt die originele akte nooit mee naar huis. Als je een testament maakt bijvoorbeeld krijg je een afschrift thuisgestuurd en als dat zoek raakt, totaal geen probleem.. Toegevoegd na 5 dagen: Ik heb het BW er nog even op nageslagen. In de artikelen 18 tot 23 boek I BW staat het nodige over de aktes van de Burgerlijke Stand. Details over de vorm en inhoud staan in art. 19j. Deze bepalingen zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur opgesteld (AMvB). Dat is de uitwerking van een wet en die wordt vastgesteld door de Regering ( Koningin en ministers).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100