Wat betekent 'in mensen taal' artikel 97a van het Strafrecht?

Artikel 97a

Hij die met een in het buitenland gevestigd persoon of lichaam in verbinding treedt met het oogmerk om een zodanig persoon of lichaam tot het verschaffen van steun aan het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van omwenteling te bewegen, om een zodanig persoon of lichaam in het daartoe opgevatte voornemen te versterken of aan een zodanig persoon of lichaam daarbij hulp toe te zeggen of te verlenen, of om omwenteling voor te bereiden, te bevorderen of teweeg te brengen, wordt gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Inmenging in de buitenlandse politiek door het steunen van revolutionaire bewegingen is strafbaar met een zeer hoge maximum straf.

Het stelt strafbaar pogingen om samen met een buitenlandse organisatie een revolutie in Nederland te bewerkstelligen. Het begrip "omwenteling" is in artikel 80bis van het Wetboekvan Strafrecht gedefinieerd als: "het vernietigen of op onwettige wijze veranderen van de grondwettige regeringsvorm of de orde van troonopvolging". Het artikel is in 1920 ingevoegd en dat moment is niet toevallig: in 1918 heeft de socialist Troelstra de revolutie afgekondigd. Dat ging weliswaar jammerlijk mis ("de vergissing van Troelstra"), maar de schrik zat er wel flink in. Opvallend is dat het artikel heeft gedacht aan een revolutie die van buitenaf op Nederland afkomt; een communistische revolutie dus. Het artikel verbiedt niet om de Grondwet te wijzigen volgens de grondwettelijke procedure en langs die weg de grondwettelijke regeringsvorm of de troonopvolging te veranderen.

De Nederlandse ingezetene die, met een buitenlander of buitenlandse organisatie in contact treedt, om hem te helpen hier de macht over te nemen, of de buitenlander of buitenlandse organisatie helpt hier de macht over te nemen, wordt gestraft met een levenslange gevangenisstraf enz... Als hij helpt bij het voorbereiden, bevorderen of teweegbrengen van de macht overname.

Het zogenaamde landverraad artikel. Elkeen die een buitenlandse mogendheid of persoon helpt om in Nederland een staatsrechtelijke verandering te verkrijgen (Nederland een onderdeel laten worden van een ander land / het koningshuis omver werpen) wordt bestraft met een levenslange gevangenisstraf (was tot de jaren zestig de doodstraf).

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100