Wie is er aansprakelijk? Zie onderstaande uitleg.

Mijn vuilcontainer word 's morgens geledigd, maar wordt door de vuilnisman niet goed terug gezet, en blijft half op de rijweg staan. Stel dat hierdoor een ongeluk onstaat, er rijdt een auto of fietser tegenaan. Ben ik hiervoor aansprakelijk (het is mijn container) of het vuilnis-ophaal-bedrijf?
(door mijn werk kan ik pas aan het einde van de middag de container naar binnen halen).

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Als ik er van uit mag gaan dat je bij 'aansprakelijk' doelt op de civielrechtelijke aansprakelijkheid in Nederland, dan is dit geregeld in artikel 162 van Boek 6 van het Burgerlijk wetboek. De jurididische term is 'aansprakelijkheid bij onrechtmatige daad'. Simpel gezegd houdt deze aansprakelijkheid in dat wanneer jij een onrechtmatige daad pleegt waardoor een ander schade lijdt, jij verplicht bent deze schade te vergoeden. Van belang voor beantwoording van jouw vraag is dan dus, wanneer pleegt iemand een onrechtmatige daad? De wet stelt drie eisen waaran moet worden voldaan om van een onrechtmatige daad te spreken. Het moet betreffen: 1) een inbreuk op een recht (denk bijvoorbeeld aan inbreuk op het eigendomsrecht, bijvoorbeeld vernieling van andersmans goed) 2) een doen of laten in strijd met een wettelijke plicht (denk bijvoorbeeld aan het plegen van een misdrijf tegen een ander) of 3) een doen of laten in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. In jouw vraag spelen deze eerste twee alternatieve voorwaarden geen rol. De derde zou je moeten beoordelen. Is het in het maatschappalijk verkeer betaamt dat jij je bak van de openbare weg haalt als deze daar door een ander is neergezet, ook als jij niet in de buurt bent (omdat je werkt). Met andere worden: zal een rechter oordelen dat de maatschappij (dat ben jij ;)) vindt dat jij door de bak niet weg te halen iets doet waardoor, indien een ander daardoor schade lijdt, verwijtbaar is. Het lijkt mij persoonlijk onwaarschijnlijk dat jij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden. Wanneer je de vraag vanuit het perspectief van de vuilnisman had gesteld, zou ik een andere inschatting maken. Dan komt onder andere het gedrag van de weggebruiker zelf aan bod, maar los daarvan zou de vuilnisman mogelijk wel een verwijt kunnen worden gemaakt. Maar dat was de vraag niet. Korte versie: Nee, het lijkt mij zeer onwaarschijnlijk dat de rechter zal oordelen dat jij hier een handeling zou nalaten (het weghalen van de bak terwijl je niet aanwezig bent) waarvan het maatschappelijk verkeer aangeeft dat dit nalaten verwijtbaar is. Overigens, in strijd met sommige eerdere antwoorden op deze vraag, is het in het Nederlandse Burgerlijk Recht zo geregeld dat 'wie stelt, bewijst'. Diegene die schade heeft ondervonden en jou aanspraklijk wilt stellen, moet zowel de schade als jouw verwijbaarheid aantonen, niet andersom.

Je zou moeten kunnen aantonen dat het inderdaad de vuilnisophaler was die je container zo half op de rijweg zet. Wie zegt dat het niet kinderen o.i.d. waren die dat gedaan heeft? Of de wind?

Ik denk jij ,de vuilinsman zal zeggen dat hij de container op de juiste plaats heeft terug gezet. Omdat jou huisnummer erop staat zullen ze jou benaderen.Is een lastige kwestie als het zou gebeuren.Je zou aan de buren kunnen vragen of ze hem weer op de juiste plaats willen terug zetten.

Nou, het lijkt mij dat het vuilnisbedrijf hier aansprakelijk voor zou zijn en jij niet. Jij kan er toch niets aan doen als de bak op de rijweg wordt achtergelaten? Ik werk zelf ook en kan de bak ook pas aan het eind van de dag terugzetten en dat geldt voor miljoenen mensen. We kunnen toch niet met z'n allen thuisblijven om te bewaken dat de bak veilig wordt teruggezet?

Als jouw container op de weg staat, staat hij daar "geparkeerd". Als daar iemand tegenaan rijdt is die persoon fout, niet jij of het vuilnis-ophaal-bedrijf.

iemand die tegen een dood stilstaand voorwerp aanrijd is zelf daarvoor aansprakelijk ,"men dient zich in het verkeer zodanig te bewegen dat men ten allertijd een zodanige snelheid aanhoudt dat men op tijd kan stoppen om daarmee een ongeval te voorkomen.

Jij bent aansprakelijk mits je kunt aantonen dat je dat dus niet ben. Bewijs jij maar eens als je hele dagen werkt dat de vuilnisman hem niet goed heeft weggezet. Tja, het rechtssysteem wat we hanteren is niet perfect maar wel het minst erge

Ik denk dat dat niet jij en ook niet de vuilnisman in dit geval als schuldige aangewezen kan worden. Iedereen moet zelf opletten om nergens tegenaan te rijden / botsen in het verkeer.

In de eerste instantie zijn bestuurders zelf verantwoordelijk, maar als je een gevaarlijk situatie signaleert ben je verplicht er iets aan te doen, tenminste dat vertelde de politie mij toen ik melding maakte van een boom die op de weg was gevallen. In jou geval zou ik er (schriftelijk) melding van maken bij de reinigingsdienst, en ook een schriftelijk antwoord terugverlangen. Hoe vervelend het ook zal zijn als er wel een ongeluk door komt, je hebt dan wat dat betreft je plicht gedaan, en er bewijs van.

Dat kan toch nooit jouw schuld zijn? De vuilnisman zet hem daar neer, niet jij. En dat jij pas na een aantal uur 'm kan wegzetten is ten eerste vrij logisch, veel mensen werken tot het eind van de middag, en maakt verder ook weinig uit. Ook als je na 10 minuten m al binnen haalt, kan er in de tussentijd een ongeluk gebeuren. Ik denk wel dat er een officiele tijd bestaat waarin je hem weer moet binnen halen, maar het lijkt me dat het eind van de middag daar wel binnen valt. Misschien is het een goed idee om even een brief te schrijven naar het bedrijf om te klagen over hoe ze hem terugzetten en zeggen dat ze onveilige situaties creeeren in jouw straat (zetten ze die van de rest van je straat ook zo slecht terug?), hopelijk worden de vuilnismannen er dan op aangesproken. Toegevoegd na 4 minuten: Hoe je kan bewijzen dat de vuilnismannen m verkeerd terugzetten en het niet door straatjochies, de wind etc komen, zoals andere GV'ers al aanhaalden, weet ik ook niet... Maar het lijkt me voor zich spreken dat jij niet degene bent die hem verkeerd heeft neergezet, aangezien hij geleegd is, dus dan heeft de vuilnisman m later in handen gehad dan jij. En het is natuurlijk zo dat mensen moeten zorgen dat hun eigendommen geen gevaarlijke situaties veroorzaken, maar het is niet zo dat jij onverantwoord ermee omgaat, iedereen heeft tenslotte eens per week een vuilnisbak op de stoep staan.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100