Is aansprakelijkheid een aanmaning je gedrag te veranderen?

Naar aanleiding van een eerdere vraag:
http://www.goeievraag.nl/vraag/fietser-auto.31627

Als ik iets doe wat echt fout is, bijvoorbeeld inbreken, ben ik schuldig en krijg ik een straf. Die straf kan ik zien als een aanwijzing dat ik fout bezig ben geweest, en dat ik moet zorgen dat dit in de toekomst niet nog eens gebeurt.

Hoe zit dat als ik niet schuldig ben maar wel aansprakelijk? Is die aansprakelijkheid, juridisch-moreel gezien, ook een aanwijzing van "het systeem" dat ik fout zat, dat ik in het vervolg voorzichtiger moet zijn, en dat het mijn (morele) plicht is te zorgen dat dit in de toekomst niet nog eens gebeurt?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

Hieruit (zie onder) maak ik op dat je aansprakelijk gesteld kunt worden zonder dat je schuld hebt. Je hebt dan te maken met overmacht en hoeft je je dus niet aangesproken te voelen. Het burgerlijk recht maakt een onderscheid tussen schuld en risico. Bij schuld-aansprakelijkheid moet er sprake zijn van enige verwijtbaarheid aan de zijde van de het incident veroorzakende persoon om tot aansprakelijkheid te komen. De onrechtmatige daad is een rechtsfeitfeit waarbij sprake is van schuldaansprakelijkheid of risicoaansprakelijkheid. Soms is er geen sprake van onrechtmatige daad, omdat door een schulduitsluitingsgrond de schuld aan de kant van de schadeveroorzaker geheel wegvalt. Zo kan er in sprake zijn van overmacht: Bijvoorbeeld het geval dat een voetganger onverhoeds de weg oversteekt en wordt aangereden door een automobilist die deze oversteekhandeling niet kon zien aankomen. De automobilist kon redelijkerwijze de aanrijding niet voorkomen en hij is dan niet zonder meer aansprakelijk. Aan het met succes doen van beroep op overmacht worden zeer hoge eisen gesteld. De rechter zal op grond van Artikel 185 Wegenverkeerswet in het algemeen zeer terughoudend zijn met een erkenning van overmacht. Men mag er van uitgaan dat een bestuurder van een motorrijtuig (in de ruimst mogelijke betekenis) doorgaans 'schuldig' wordt geoordeeld in een verkeersincident jegens een 'zwakkere' verkeersdeelnemer. Bij risicoaansprakelijkheid speelt 'schuld' geen rol. Als een bepaald risico zich voltrekt dan is daarmee de aansprakelijkheid gegeven. Een voorbeeld hiervan is de aansprakelijkheid van de eigenaar van een pand waaraan een gebrek kleeft. Als door dat gebrek schade ontstaat, het huis van mijn buurman stort in door een constructiefout en bij het instorten ontstaat schade aan mijn schuur, dan is de eigenaar aansprakelijk voor mijn schade ook al kende hij het gebrek niet. Andere veel voorkomende voorbeelden zijn de aansprakelijkheid van ouders voor de daden van hun kinderen die jonger dan 14 jaar zijn (of 15 of 16 jaar, als de ouders zich niet (kunnen) disculperen), van werkgevers voor de daden of het nalaten daarvan door hun ondergeschikten, of van dierenbezitters (particulier) voor de zelfstandige gedragingen van hun dieren (uitgebroken paarden, loslopende honden). Deze vormen van aansprakelijkheid heten behalve risicoaansprakelijkheid ook wel kwalitatieve aansprakelijkheid.

Bronnen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aansprakelijkheid

Nee, deze aansprakelijkheid vloeit werkelijk alleen voort uit het feit dat een auto niet onverzekerd aan het verkeer mag deelnemen, waardoor er een loskoppeling is van het begrip schuld en aansprakelijkheid. Waar geen schuld is, is geen correctie nodig. Dus het is geen aanmaning om je gedrag te veranderen. Een ander geval is het als er bij jou een component verwijtbaar gedrag aanwezig is in geval van een dergelijk incident. Maar dan is er wel schuld, dus is ook een correctie op je gedrag gewenst.

1. De KB is niet aansprakelijk voor eigendommen die bezoekers achterlaten in de KB of in publicaties van de KB. 2. De KB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel verlies of diefstal van eigendommen die in de garderobe of in kluisjes zijn opgeborgen. 3. Voor misbruik van de KB-passen door derden kan de houder, op wiens naam de pas is gesteld, aansprakelijk worden gesteld. 4. Door de KB verstrekte wachtwoorden of toegangscodes voor het gebruik van programmatuur en bestanden zijn strikt persoonlijk. De KB is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat bezoekers toegangscodes onzorgvuldig gebruiken, of doordat zij onzorgvuldig in- en uitloggen. 5. Bezoekers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het overbrengen van een computervirus op systemen van de KB. 6. Voor schade die ontstaat door inbraak in computersystemen, zal de inbreker aansprakelijk gesteld worden.

Je kunt aansprakelijk zijn zonder zelf direct iets fout te doen. Het duidelijkst is dit bij (minderjarige) kinderen en dieren. Die kunnen iets verkeerd doen, maar er niet op aangesproken worden. Daarom is bedacht dat de ouders (verzorgers e.d.) aansprakelijk zijn en dus schade moeten vergoeden, boete moeten betalen of zelfs moeten zitten. Het slachtoffer,die totaal niets aan de situatie kan doen, kan zo toch schadeloos gesteld worden. Het zou knap lullig zijn als jou kinderen de banden van mijn fiets doorsnijden en ik zelf nieuwe banden moet betalen. Je bent aansprakelijk omdat je wel invloed hebt op het gedrag van kinderen. Als jij ze goed opvoedt zullen ze minder of geen rotzooi uithalen. Het is op die manier dus ook een aanmaning om het zo goed mogelijk te doen.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100