Mogen alle kinderen van een overleden persoon, bankzaken opvragen van die persoon toen hij/zij nog in leven was?

Voordat (een bekende van mij) deze persoon overleed, heeft de persoon in kwestie 2 weken in het ziekenhuis gelegen. Er was een bloedpropje naar de hersens geschoten waardoor  deze persoon alleen kon antwoorden met ja of nee. Niemand kon vertellen dat als hij/zij bijvoorbeeld "ja" zei, of hij/zij dit dan ook bedoelde/meenden, en andersom. 1 van de kinderen had in die tijd de bankpas met toebehorende code, en kon in de tijd dat de (inmiddels) overleden persoon in het ziekenhuis lag, ongestoord geld van de rekening af halen, om zo het erfdeel te verkleinen. Is er een manier om dit te controleren?

Weet jij het antwoord?

/2500

Het beste antwoord

De administratie van de overledene is onderdeel van de erfenis. Dus ja, de erfgenamen kunnen de bankafschriften opvragen. De vraag is of het zin heeft. De erfenis wordt bepaald door het moment van overlijden. Geld wat voor het overlijden van de rekening is gehaald, is dus geen onderdeel van de erfenis. Als het aantoonbaar is dat het geld er wederrechtelijk is afgehaald, dus er sprake is van diefstal, dan is er sprake van een misdrijf. De pijn zit in het 'aantoonbaar'. Het is mogelijkerwijs zeer aanneembaar, dat het wederrechtelijk er af gehaald is, maar zolang de geen die toegang had volhoudt dat er met de overledene is afgesproken dat hij/zij het pasje mocht gebruiken om dit te doen, en het tegendeel is niet te bewijzen, krijg je het niet rond, juridisch gezien. Toegevoegd na 2 minuten: Er is wel een fiscale implicatie voor degene die het geld er af gehaald heeft. De belastingdienst rekent het als gift, of als deel van de erfenis. Hangt af van de periode tussen het opnemen en het overlijden. In beide gevallen kan dat betekenen dat er door de persoon die hengelt er af heeft gehaald belasting over moet worden betaald. De opzet om het erfdeel te verkleinen werkt dan dus in het nadeel. Je erfenis is groter geworden, dus betaal je meer belasting.

ja dat kan. nadat de persoon is overleden wordt door de erven de nalatenschap vastgesteld. als er executeur testamentair is benoemd zal de hele groep overal voor moeten tekenen. naast de inboedel en de overige bezittingen als een auto oid gaat dit ook over de bankrekeningen. de erven zijn hiervan de rekeninghouder geworden en kunnen ook het verloop van het saldo nazien. indien het verloop van het saldo hiertoe aanleiding geeft kan men navragen waarvoor de opnamen zijn gedaan. hopelijk is er maar 1 persoon die over de rekening ging anders kunnen ze heel lang naar elkaar wijzen.

Iedere transactie bij een bank staat geregistreerd. Je kunt dit zelf contrôleren via internetbankieren of anders kun je bij de betreffende bank (met een geldige legitimatie die aantoont dat je een kind bent van overledene) inzage krijgen in de afschriften van de rekening. Neem ook contact op met de notaris in het geval er een laatste beschikking opgemaakt is en maak melding van het vermoeden van misbruik. Mocht het kind met het pasje geld opgenomen hebben om lopende zaken te regelen ten behoeve van de overledene, dan is dat te contrôleren aan de hand van rekeningen en facturen.

Iemand ( uw kennis ) kan bij leven een kind een schriftelijke volmacht geven om zijn zaken te behartigen. Daar is een voorwaarde aan verbonden, namelijk dat die persoon bij zijn volle verstand moet zijn. Zodra uw kennis gestorven is, is alles geblokkeerd voor de gemachtigde. Dat gevolmachtigd kind kan zich dan opwerpen als executeur testamentair maar is daarvoor de toestemming nodig van de andere erfgenamen in eerste lijn. Gaan ze daar niet mee akkoord dan moeten ze gezamenlijk overéén komen wie het dan wel moet worden ( bijv. een oom ), lukt dat niet dan stelt de rechter een executeur aan ( meestal een notaris ). Voordat een executeur tot daden mag overgaan moet hij eerst een akte van overlijden hebben. Erfgenamen krijgen volledige inzage in de papieren, klopt er iets niet dan kan dit door gegeven worden aan de Executeur testamentair. Later is er nog de mogelijkheid of je akkoord gaat met de erfenis als erflater. Dus nee, dat kind mag ondanks dat ze gemachtigde was van de overledene niets meer doen als de persoon overleden is.

Stel zelf een vraag

Ben je op zoek naar het antwoord op die ene vraag die je misschien al tijden achtervolgt?

/100